Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ


Η Μονάδα λειτουργεί από τον Αύγουστου του 1997, έχει δυναμικότητα τεσσάρων (4) κλινών και συστεγάζεται με το Γ' Πνευμονολογικό Τμήμα.


Είναι η μοναδική Μονάδα Επαγγελματικών Νόσων στην Ελλάδα και οι ασθενείς της προσέρχονται με παραπομπή των Ιατρών Εργασίας των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων της Αττικής και της Εύβοιας αλλά και από βιοτεχνίες της ευρύτερης περιοχής (κλωστοϋφαντουργείων, ελαστικών, πλαστικών κτλ).


Ο έλεγχος των επαγγελματικών νόσων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελέγχου Αναπνευστικής Λειτουργίας (για τον έλεγχο των πνευμόνων), της Μονάδας Βρογχοκυψελιδικής Εκπλυσης (Lavage) για τον έλεγχο ύπαρξης ινών αμιάντου, πυριτισιακών σωματιδίων, υαλίνων ινών κλπ. Ο έλεγχος γίνεται με συσκευή Millipore. Τα αποτελέσματα του ελέγχου, ιδίως για τις ίνες αμιάντου είναι εντυπωσιακά ως προς τον αριθμό των πασχόντων αλλά και της διαγνωστικής προσέγγισης της νόσου (αμιάντωση, μεσοθηλίωμα).


Επιπρόσθετα, η Μονάδα συμμετέχει στα προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία της Β.Α. Αττικής, καθώς και στο θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών στην Ιατρική της Εργασίας σε συνεργασία με την Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]