Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διοικητική - Τεχνική


Διοικητική - Τεχνική
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Προϊσταται η κ. Τίκα Αικατερίνη, Διευθύντρια Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας.


Η Διοικητική Υπηρεσία έχει τρεις (3) Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Οικονομικού της οποίας προϊσταται η κ. Ευδαίμων Αθανασία, την Υποδιεύθυνση Διοικητικού της οποίας προϊσταται ο κ. Ευθυμίου Χριστόφορος και την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής της οποίας προϊσταται η κ. Πετροπούλου Σταυρούλα, καθώς και τα παρακάτω ΤΜΗΜΑΤΑ:
Τεχνική Υπηρεσία


Προϊσταται ο κ. Γεώργιος Θεοδώρου, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας.


Περιλαμβάνει τα ΤΜΗΜΑΤΑ Τεχνικού, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.