Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διοικητική - Τεχνική


Διοικητική - Τεχνική
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Προϊσταται η κ. Τίκα Αικατερίνη, Διευθύντρια Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας.


Η Διοικητική Υπηρεσία έχει τρεις (3) Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Οικονομικού της οποίας προϊσταται η κ. Ευδαίμων Αθανασία, την Υποδιεύθυνση Διοικητικού της οποίας προϊσταται ο κ. Ευθυμίου Χριστόφορος και την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής της οποίας προϊσταται η κ. Πετροπούλου Σταυρούλα:


Υποδ/νση Διοικητικού - Προϊστάμενος: Ευθυμίου Χριστόφορος

ΤΜΗΜΑΤΑ:

- Γραμματείας

- Ανθρώπινου Δυναμικού

- Κίνησης Ασθενών

- Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών


Υποδ/νση Οικονομικού - Προϊσταμένη: Ευδαίμων Αθανασία

ΤΜΗΜΑΤΑ:

- Οικονομικού

- Προμηθειών

- Επιστασίας-Ιματισμού


Υποδιεύθυνση Πληροφορικής - Προϊσταμένη: Πετροπούλου Σταυρούλα

Επιλέξτε εδώ για την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (I.T. Department)

ΤΜΗΜΑΤΑ:

- Τμήμα Λειτουργίας & Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software)

- Τμήμα Λειτουργίας & Διαχείρισης  Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware)


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϊσταται ο κ. Γεώργιος Θεοδώρου, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας.

Περιλαμβάνει τα ΤΜΗΜΑΤΑ Τεχνικού, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]