Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ


Η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ.) λειτουργεί στο πλαίσιο της Β΄Παθολογικής Κλινικής.


Στη Μ.Ε.Λ. παρακολουθούνται σε ιατρείο που λειτουργεί καθημερινά στο πλαίσιο της Β΄Παθολογικής Κλινικής, ασθενείς με HIV λοίμωξη (ιός της ανοσοεπάρκειας του ανθρώπου).


Παράλληλα, η Μ.Ε.Λ. διαθέτει δύο (2) δίκλινους θαλάμους για τις ανάγκες νοσοκομειακής νοσηλείας τους. Στελεχώνεται από ιατρούς της Β΄Παθολογικής Κλινικής με εμπειρία στην HIV λοίμωξη. Διαθέτει επίσης δύο (2) θαλάμους αρνητικής πίεσης με δυναμικότητα τεσσάρων (4) κρεβατιών.


Τέλος, διαθέτει ένα (1) θάλαμο με μία (1) κλίνη θετικής πίεσης με δυνατότητα φιλτραρίσματος του αέρα από σωματίδια και μικροβιακούς παράγοντες (Laminar Air Flow), για την νοσηλεία ουδετεροπενικών ασθενών.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]