Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Διαθέσιμες Υπηρεσίες (επιλέξτε ανάλογα):

1. Υπηρεσία ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

2. Υπηρεσία ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

3. Υπηρεσία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4. Υπηρεσία ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5. Υπηρεσία ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6. Υπηρεσία ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7. Υπηρεσία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Invitation to Submit Technical Specifications)