Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Διαθέσιμες Υπηρεσίες (επιλέξτε ανάλογα):

1. Υπηρεσία ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

2. Υπηρεσία ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

3. Υπηρεσία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4. Υπηρεσία ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5. Υπηρεσία ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6. Υπηρεσία ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7. Υπηρεσία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Invitation to Submit Technical Specifications)© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]