Σισμανόγλειο ΓΝΑ : ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ                   ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Διενεργείται σε 3 αίθουσες, με μηχανήματα που προσφέρουν δυνατότητα εφαρμογής όλων των παραλλαγών της αιμοκάθαρσης (πχ on line αιμοδιαδιήθηση) και υπόκεινται σε συστηματική συντήρηση.

Υπάρχει εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού, η ποιότητα του οποίου παρακολουθείται στενά με μικροβιολογικούς ελέγχους τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και επιβλέπεται ανελλιπώς από τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας.

Η Τεχνική Υπηρεσία παρεμβαίνει άμεσα για την επίλυση οποιουδήποτε πιθανού τεχνικού προβλήματος στη λειτουργία της Μονάδας.

Κύρια Αίθουσα Αιμοκάθαρσης

Διαθέτει 15 θέσεις θεραπείας, διευθετημένες με τρόπο ώστε τα 2/3 να καταλαμβάνονται από μόνιμους τακτικούς εξωτερικούς αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς και το 1/3 από έκτακτους νοσηλευόμενους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση οξέως ή χρονίως.

Δευτερεύουσα αίθουσα: «Κίτρινη Μονάδα»

Διαθέτει 3 θέσεις θεραπείας, όπου αντιμετωπίζονται ασθενείς φορείς του ιού της ηπατίτιδας B αλλά και των ιών ηπατίτιδας C και ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV), αναλόγως των περιπτώσεων.

Ιδιαίτερη αίθουσα ως «Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας» (ΜΑΦ)

Διαθέτει 1 θέση θεραπείας, όπου επιτελούνται συνεδρίες σε ασθενείς με ιδιαίτερες περιπτώσεις νόσων, καθώς και σε ασθενείς-κρούσματα ύποπτα ή θετικά, για COVID-19.

 

2.  ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

Η μονάδα διαθέτει ένα μηχάνημα θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης για τη διενέργεια εξειδικευμένων μορφών θεραπείας (πλασμαφαίρεση, ανοσοπροσρόφηση και LDL-αφαίρεση).

3.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

Οι νεφρολογικοί ασθενείς νοσηλεύονται στις διάφορες κλινικές του νοσοκομείου αναλόγως του είδους των προβλημάτων τους. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους παρακολουθούνται καθημερινά από τους γιατρούς της Νεφρολογικής Μονάδας με τη βοήθεια και την άψογη συνεργασία των γιατρών της εκάστοτε κλινικής (δύο Παθολογικών, δύο Πνευμονολογικών & Μονάδας Κυστικής Ίνωσης, Καρδιολογικής κλινικής-Καρδιολογικής Μονάδας-Αιμοδυναμικού Τμήματος, Αιματολογικής Κλινικής, Ρευματολογικής Μονάδας, δύο Χειρουργικών, Αγγειοχειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής, Ουρολογικής κλινικής & Μονάδας Λιθοτριψίας).

Καθημερινά διενεργείται επίσκεψη σε 10-20 νοσηλευόμενους ασθενείς, στους οποίους περιλαμβάνονται:

-     Άτομα με χρόνια νεφρική νόσο υπό συστηματική αιμοκάθαρση σε διάφορες Μονάδες εντός ή εκτός λεκανοπεδίου, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα από άλλα όργανα, καθώς και προβλήματα αγγειακής προσπέλασης. Διενεργούνται φίστουλες και τοποθετούνται μοσχεύματα και μόνιμοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης χάρη στην άψογη συνεργασία μας με το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου στο κατάλληλο timing και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο.

-     Άτομα με χρόνια νεφρική νόσο υπό περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμοσχευμένοι που προσέρχονται έκτακτα ή προγραμματισμένα.

-     Άτομα με προϋπάρχουσα χρόνια νεφρική νόσο που επιδεινώνεται.

-     Άτομα με οξεία νεφρική βλάβη προνεφρικής και νεφροπαρεγχυματικής αιτιολογίας. Βιοψίες νεφρού διενεργούνται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια χάρη στη συνεργασία μας με το Τμήμα Αγγειογραφίας του Νοσοκομείου μας.

-     Ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη μετανεφρικής (αποφρακτικής) αιτιολογίας σε έδαφος νεοπλασιών και λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος, οι οποίοι νοσηλεύονται/παρακολουθούνται στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική και το Τμήμα Λιθοτριψίας του Νοσοκομείου μας. Στα άτομα αυτά παρεμβαίνουμε θεραπευτικά σε συνεργασία με τους ουρολόγους, προσφέροντας συντηρητική ή/και επιθετική (με αιμοκάθαρση) νεφρολογική θεραπεία, αναλόγως των αναγκών.

4.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

-     Τυπικά λειτουργούν πρωϊνά τακτικά ιατρεία χρόνιας νεφρικής νόσου και υπέρτασης 3 φορές την εβδομάδα (Τρίτη 09:00-11:00 και 13:00-15:00, Τετάρτη 09:00-11:00, Παρασκευή 09:00-11:00), καθώς και απογευματινό ιατρείο 1 φορά την εβδομάδα (Τρίτη 15:00-18:00) στο κτήριο Ν3.

-     Επί ανάγκης ασθενών και προσωπικού του νοσοκομείου, μπορεί να γίνει καθημερινά νεφρολογική εκτίμηση μετά από σχετική συνεννόηση, στο χώρο της Μονάδας, στο κτήριο Ν4.

-     Οι περιπτώσεις σπειραματοπαθειών εξετάζονται από όλη την ιατρική ομάδα μια φορά το μήνα.

    Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας βασίζεται στην άψογη συνεργασία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους. Το προσωπικό της Μονάδας συμμετέχει σε:

-     συνέδρια / σεμινάρια / ημερίδες

-     προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

-     ετήσιο πρόγραμμα ενδοκλινικών μαθημάτων

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Νεφρολογικής Μονάδας


Ιατρικό Προσωπικό

Υπεύθυνη Διευθύντρια: Δρ Μάκρω Σονικιάν

Αγγελική Μπαρμπάτση, Διευθύντρια ΕΣΥ

Δρ Θεόδωρος Χήρας, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ

Δήμητρα Μπιμπλάκη, Επιμελήτρια Α΄

Παρασκευή Νταγκουνάκη, Επιμελήτρια Β΄

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Νεφρολογικής Μονάδας


Νοσηλευτικό Προσωπικό

Προϊσταμένη: Βασιλική Τσακανίκα
Σοφία Αγγέλη
Μαρία Σπηλιωτοπούλου
Σοφία Μπενέτου
Κωνσταντίνα Δημητροπούλου
Πολυξένη Δέτση-Γιαννάκη
Γεωργία Αλεξοπούλου
Χρήστος Νούσης
Χρυσούλα Ζιαμπάρα
Σταματίνα Βλαστού
Νικολέτα Βασιλάκου
Γεώργιος Αργυρίου
Παναγιώτης Χολέβας (βοηθός θαλάμου)
Γεώργιος Μπεγκλής (βοηθός θαλάμου)

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Νεφρολογικής Μονάδας


Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματέας: Βασιλική Αναγνώστου

e-mail: mtn-sism@sismanoglio.gr
Τηλέφωνα: 213-2058-480
213-2058-481
213-2058-190
213-2058-535

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας της Νεφρολογικής Μονάδας

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου