Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ


Για την ολιστική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης λειτουργεί στο νοσοκομείο Μονάδα Κλινικής Υπέρτασης. Σκοπός της μονάδας είναι η συστηματικότερη διάγνωση, αξιολόγηση και παρακολούθηση των ασθενών που πάσχουν από την υπερτασική νόσο. Το ιατρείο λειτουργεί καθημερινά σε ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.


Το Ιατρείο Υπέρτασης είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]