Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - Επιστημονική και Διοικητική ευθύνη ΜΕΘ: Σακαγιάννη Αικατερίνη


Η πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Σισμανογλείου Νοσοκομείου έχει δυναμικότητα δεκατεσσάρων (14) κλινών [όπου λειτουργούν οι δώδεκα (12)] και τεσσάρων (4) κλινών Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) [όπου δεν λειτουργεί καμμία]. Η Μονάδα ανήκει στον Α΄ Παθολογικό Τομέα.


Το επιστημονικό προσωπικό της αποτελείται από 3 Διευθυντές, έξι Επιμελητές Α’ και δύο Επιμελητές Β΄.


Έχει 7 θέσεις για 2 χρόνια Εξειδίκευση στη ΜΕΘ. Εξειδικεύονται ειδικευμένοι Χειρουργοί, Παθολόγοι, Καρδιολόγοι, Αναισθησιολόγοι, Πνευμονολόγοι.


Επίσης στη Μ.Ε.Θ. εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι Παθολόγοι, Αναισθησιολόγοι και Πνευμονολόγοι κατά την διάρκεια της ειδικότητάς τους.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2022]