Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)


Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

     Η πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου. Από τον 10/2020 λειτουργούν συνολικά και κατόπιν των μετατροπών που συνέβησαν για την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας COVID-19 δέκα επτά (17) κλίνες: δεκατέσσερις κλίνες ΜΕΘ και τρεις κλίνες ΜΑΦ.

     Νοσηλεύονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς που χρήζουν εντατικής θεραπείας και υποστήριξης ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Η διαχείριση των εισαγωγών στη ΜΕΘ γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ.

Στη ΜΕΘ εφαρμόζονται εξειδικευμένες και προηγμένες μέθοδοι διάγνωσης και υποστήριξης όπως:

- Επεμβατική ή μη επεμβατική υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας
- Επεμβατική ή μη επεμβατική αιμοδυναμική παρακολούθηση
- Συνεχής ή διαλείπουσα υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας
- Διαγνωστική υπερηχογραφία


Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Εκπαίδευση εξειδικευόμενων ιατρών: Στα πλαίσια της εξειδίκευσης οι ιατροί εκπαιδεύονται σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες, στην εφαρμογή του επεμβατικού ή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού, στις μεθόδους νεφρικής υποκατάστασης, στην τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων με ή χωρίς τη χρήση υπερήχων, στην αιμοδυναμική παρακολούθηση με κλασικές και σύγχρονες τεχνολογίες.

2. Εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου: Πραγματοποίηση πιστοποιημένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (ESICM)-COVID_SPACE_19, για τη διαχείριση βαρέως πασχόντων ασθενών με Covid-19, με χρήση κλινικών σεναρίων. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εκπαιδευτικές συναντήσεις διάρκειας οκτώ ωρών εκάστη, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι όλοι οι εξειδικευόμενοι ιατροί της ΜΕΘ, οι ιατροί του ΤΕΠ και ιατροί άλλων ειδικοτήτων του νοσοκομείου. Εκ του νοσηλευτικού προσωπικού εκπαιδεύτηκαν οι νοσηλευτές της ΜΕΘ, ΤΕΠ και κλινικής COVID.

3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κλινικής: Πραγματοποίηση ενδοκλινικών μαθημάτων, βιβλιογραφική ενημέρωση και συζήτηση περιστατικών.


Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- 16 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού
- 9 θέσεις εξειδίκευσης ιατρών


> ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

     Επιστημονικά-Διοικητικά Υπεύθυνη Διευθύντρια ΜΕΘ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ

     Διευθυντές ΕΣΥ: Βικτώρια Χαριζοπούλου, Ανδρέας Καίσαρης, Σοφία Μιχελίδου

     Επιμελητές Α΄: Κ. Πουλιάση, Ζ. Αθανασά, Αικ. Δημουλά, Μ. Γιαννουλοπούλου

     Επιμελητές Β΄: Κ. Αληγέωργας, Σ. Μανιουδάκη, Ι. Πέτσα, Ε. Μπενίδης


> ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

     Προϊσταμένη: Μακαρίτη Γεωργία

     Αναπληρώτρια προϊσταμένη: Μπασδέκη Αθανασία


Δ. BΡΑΒΕΥΣΕΙΣ–ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

- Healthcare Business Awards 2023, GOLD βραβείο στην κατηγορία «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Ερευνητικά Κέντρα/Νοσοκομεία & Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες» με τίτλο: «Ερευνητική εφαρμογή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)»


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]