Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Υπαλλήλους του Νοσοκομείου)

Επιλέξτε αναλόγως του ενδιαφέροντός σας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (αφορούν το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ)

Τμήμα Γραμματείας-Πρωτόκολλο:

Αίτηση χορήγησης Εκπαιδευτικής άδειας Ιατρικής Υπηρεσίας (αρχείο τύπου Adobe Acrobat-pdf)
Αίτηση χορήγησης Εκπαιδευτικής άδειας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (αρχείο τύπου Adobe Acrobat-pdf)
Έντυπο Γονικής άδειας (αρχείο τύπου Adobe Acrobat-pdf)
Έντυπο Αναρρωτικής άδειας (αρχείο τύπου Adobe Acrobat-pdf)
Αίτηση 1ης Παραίτησης από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης (αρχείο τύπου Adobe Acrobat-pdf)
Αίτηση 2ης Παραίτησης από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης (αρχείο τύπου Adobe Acrobat-pdf)
Αίτηση Ανάκλησης Παραίτησης από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης (αρχείο τύπου Adobe Acrobat-pdf)
Διαδικασία Διαχείρισης αλληλογραφίας (αρχείο τύπου Adobe Acrobat-pdf)

Έντυπα Συγκατάθεσης Ασθενή:

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (αναφέρονται και οι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ του ασθενούς)
Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν.Υ.)
Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Επιστημονικό Συμβούλιο-Επιτροπή Έρευνας
Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.)
Τμήμα Προσωπικού
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Διαχείριση Κωδικοποιήσεων Νόσων-Διαγνώσεων (ICD-10)/Ιατρικών Πράξεων

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Υπηρεσίες Ασύρματης (Wi-Fi) Δικτύωσης
Βιβλιοθήκη
ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]