Τμήμα Προσωπικού Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο                   


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 

Παρακαλούνται οι ιατροί που πρόκειται να διοριστούν στο νοσοκομείο μας:

1. να τηλεφωνούν πρώτα στο τμήμα Προσωπικού (213 2058160 ή δευτερευόντως στο 213 2058194) για να κλείνουν ραντεβού για την ακριβή ημερομηνία διορισμού τους, εντός της προβλεπόμενης από τον Νόμο προθεσμίας (δηλαδή εντός επταημέρου για τους Επικουρικούς και εντός δεκαπενθημέρου για τους Ειδικευομένους)

2. να έχουν μαζί τους, εκτός από τα αναγραφόμενα στην απόφαση απαραίτητα έγγραφα διορισμού, τα εξής:

  • απόδειξη παραλαβής της απόφασης διορισμού από το Ταχυδρομείο

  • βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο Δημόσιο (από τα τμήματα Προσωπικού των εκάστοτε νοσοκομείων και όχι Πιστοποιητικά Ευδόκιμης Υπηρεσίας)

  • ΑΜ ΙΚΑ

  • ΑΜ ΤΣΑΥ

  • ΑΜΚΑ

  • ΑΦΜ - ΔΟΥ

  • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (οποιασδήποτε τράπεζας) στον οποίο επιθυμούν να κατατίθεται η μισθοδοσία τους

  • απλή Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής κείμενο: "Εξουσιοδοτώ το τμήμα Προσωπικού να αναζητήσει το ποινικό μου μητρώο"


ΣΧΕΤΙΚΑ με τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ επιλογής ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ προς ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ στην ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ στο Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Ιανουάριος 2024)

Για τη ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου doc)

Για να ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ με την πιο πρόσφατη ΣΧΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου xls)


 --- ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ / Αρχείο ---


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αναρτήθηκε στις 12/03/2024)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :  Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ :  08/02/2024 /  ΠΕΡΑΤΩΘΗΚΑΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 (τριών) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :  Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής στον βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ [έντεκα (11)] ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ») - 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

Η εκλογή για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου διεξήχθει την Πέμπτη 08-12-2022 στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου (08.00 έως και 16.00)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ" (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ") / Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή για το Γ.Ν.Α.ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ, οργανική μονάδα "Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" 

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (07/06/2022): ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ' ΚΑΙ Γ.Ν. 'ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ'

  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Θ Η Κ Ε  

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (17/09/2021): ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (2021)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ - Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ' (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ')

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  


ανaδειξη αιρετΩν εκπροσΩπων στο ΣΤ' Κοινo ΥπηρεσιακO Συμβοyλιο

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 03/11/2020 : ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ : ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ - Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 04/11/2020 η ΝΕΟΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ : ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» - Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

Διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΣΤ' Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο - Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Εκλογές ΤΡΙΤΗ 23/06/2020)

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑM.ΦΛΕΜΙΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑM.ΦΛΕΜΙΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :   Ε  Λ  Η  Ξ  Ε  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ ΓΝΑ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ' (Οργανική Μονάδα 'Σισμανόγλειο')
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ») - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

Ειδικότερα αφορά: Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Ενδοκρινολογίας-Διαβήτη–Μεταβολισμού (με εκπαίδευση στον σακχαρώδη διαβήτη) στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, Μία(1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, Μια(1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Παιδιατρικής (με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία) στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας–Εργαστηριακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας–Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ρευματολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Νευρολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:  Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»). Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)
Ανάρτηση υποψηφιοτήτων στις εκλογές για την ανάδειξη μελών Επιστημονικού Συμβουλίου. Για να ενημερωθείτε, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :  Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β, ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β, ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ». Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :  Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ ΓΝΑ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ' (Οργανική Μονάδα 'Σισμανόγλειο')
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»): Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, και μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄. Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

30/10 ώρα 12μ.μ. έως και τις 19/11/2018 ώρα 23:59

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» - Tετάρτη 17/10/2018 στο Αμφιθέατρο του Σισμανογλείου από 08.00 έως και 16.00

Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf)

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


Προκήρυξη εκλογών (13/09/2018) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων στο ΣΤ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Νοσοκομείων Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (μορφή αρχείου pdf - ΑΔΑ:7ΥΚ64690Ω5-6Γ9)

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ ΓΝΑ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ' (Οργανική Μονάδα 'Σισμανόγλειο')
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ ΓΝΑ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ' (Οργανική Μονάδα 'Σισμανόγλειο') - Αφορά την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για το Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Παλλήνης, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: από 04 έως και 24/05/2018! Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

04/05/2018 έως και 24/05/2018

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ ΓΝΑ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ' (Οργανική Μονάδα 'Σισμανόγλειο')
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ) ΤΟΥ ΓΝΑ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ' (Οργανική Μονάδα 'Σισμανόγλειο') - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: από 10 έως και 27/04/2018! Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

10/04/2018 έως και 27/04/2018

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 28 ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ Φυλάκων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017) - ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

26/01/2018 έως και 05/02/2018

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣE ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η΄ ΣΙΤΙΣΗΣ Η΄ ΦΥΛΑΞΗΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017) - ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)

[ Η εκλογή για την ανάδειξη των εκπροσώπων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24/11/2017 στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου από 08.00 έως και 16.00 ]

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά την ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αρ.Πρωτ. 23909/24-11-2017, διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15951/31-07-17 για μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ με βαθμό επιμελητή Β' - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Αναλυτική σχετιζόμενη Προκήρυξη (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

04/08/2017 έως και 23/08/2017

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15949/31-07-17 για τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.) με βαθμό επιμελητή Β' - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Αναλυτική σχετιζόμενη Προκήρυξη (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (υπ΄αριθμ.7271/05.04.2017) για μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (για την Κυστική Ίνωση) του κλάδου ΕΣΥ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Αναλυτική σχετιζόμενη Προκήρυξη (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Μεγ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017 ως και ΤΡΙΤΗ  02/05/2017

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ (μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για το έντυπο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 1 (μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για το έντυπο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2 (μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ στο ΣΤ΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» [δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των ειδικευομένων ιατρών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους] - ΝΕΩΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2016
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ καθώς και με τους ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (διατίθεται σε μορφή ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ αρχείου - rar)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 26/09/2016
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (22/09/2016) : ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ σχετικά με α) την ανακοίνωση Διοικητή για απόσυρση υποψηφιότητας του ιατρού κ.ΒΕΛΙΜΕΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά την εκλογική διαδικασία της 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων ιατρών και λοιπού προσωπικού για το κοινό ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και β) το ΝΕΟ ψηφοδέλτιο με τις υποψηφιότητες των ΙΑΤΡΩΝ πλην του ιατρού κ.ΒΕΛΙΜΕΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (διατίθεται σε μορφή ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ αρχείου - rar)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ [ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»] (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τo ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
Τo αρχικό ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ (22/09/2016)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την Αναλυτική σχετιζόμενη Πρόσκληση (Προθεσμία/Υπεύθυνη Δήλωση/Αίτηση) [διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf]
 -  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως και 28/07/2016  Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2015 : ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (17522/17.7.2015) περί συγκρότησης του νέου Επιστημονικού Συμβουλίου (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)


Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου 2015 του Νοσοκομείου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τoυς σχετικούς ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ (διατίθενται σε μορφή Microsoft Excel-xls)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ  Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τη σχετική Προκήρυξη Εκλογών (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ (με αλφαβητική σειρά) <<  ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ. – ΠΑΜΕ  >> (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
<<  ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  >> (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
<<  ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ / ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   >> (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
<<  Δ.Α.Κ.Ε ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ  >> (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ  ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ «Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(ΚΟΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 'Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ' ΚΑΙ 'Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ' (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τo ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε τo ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2013
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να διαβάσετε το ΦΕΚ 1277/τΓ/05-11-2013 με το οποίο μετατάσσονται στο νοσοκομείο μας υπάλληλοι που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα (διατίθεται σε μορφή Adobe Acrobat Reader-pdf)

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
2011
 Αναλυτικά αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2011

 [ Αρ. Πρωτ. 25777 / 26-11-2010 ]

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ Πίνακας Κατάταξης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - Αρχείο μορφής Microsoft Excel
Πίνακες Κατάταξης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - Αρχείο μορφής Microsoft Excel
Πίνακες Κατάταξης ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - Αρχείο μορφής Microsoft Excel
Πίνακες ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ - Αρχείο μορφής Microsoft Excel
2008
Πίνακες (Δ.Ε.) Διοριστέων και λοιπών πινάκων, προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού 1/25Μ/2008 (ΦΕΚ 263/03-06-08 τεύχους προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) - Αρχείο μορφής Microsoft Excel
Πίνακες (Τ.Ε.) Διοριστέων και λοιπών πινάκων, προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού 1/25Μ/2008 (ΦΕΚ 263/03-06-08 τεύχους προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) - Αρχείο μορφής Microsoft Excel
Πίνακες (Π.Ε.) Διοριστέων και λοιπών πινάκων, προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού 1/25Μ/2008 (ΦΕΚ 263/03-06-08 τεύχους προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) - Αρχείο μορφής Microsoft Excel
2007
Πίνακες (Π.Ε.) Διοριστέων και λοιπών πινάκων, προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού 1/707Μ/2007 (ΦΕΚ 10/15-01-2008 τεύχους προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) - Αρχείο μορφής Microsoft Excel
Πίνακες (Τ.Ε.) Διοριστέων και λοιπών πινάκων, προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού 1/707Μ/2007 (ΦΕΚ 10/15-01-2008 τεύχους προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) - Αρχείο μορφής Microsoft Excel

Ανακοίνωση Διαγωνισμού Αναλυτικά Σχετική Προθεσμία

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 6855/29.3.2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ : 4Α1Ζ4690Ω5-Γ6

 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ για το Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, το Κ.Υ. Γ. ΣΠΑΤΩΝ και το Κ.Υ. Ν. Μάκρης, αρμοδιότητας του νοσοκομείου μας, ως εξής:

·         Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β’ για το Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

·         Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β’ για το Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

·         Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β’ για το Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

·         Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής - Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β’ για το Κ.Υ. Σπάτων

·         Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Οδοντιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β’ για το Κ.Υ. Σπάτων

·         Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β’ για το Κ.Υ. Σπάτων

·         Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Οδοντιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β’ για το Κ.Υ. Ν. Μάκρης

Αρχείο μορφής Microsoft Word
 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/04/2011

 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 10/05/2011

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΑΙΤΗΣΗ (δισέλιδη - Αρχείο μορφής pdf)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 6853/29.3.2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ : 4Α1Ζ4690Ω5-ΡΓ

 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’ για το Κ.Υ. Ν. Μάκρης, αρμοδιότητας του νοσοκομείου μας, ως εξής: Μια (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β’ για το Κ.Υ. Ν. Μάκρης

Αρχείο μορφής Microsoft Word
 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/04/2011

 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 10/05/2011

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΑΙΤΗΣΗ (δισέλιδη - Αρχείο μορφής pdf)

Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» [ Αρ.Πρωτ. 25777-26/11/2010 ] - Αρχείο μορφής Microsoft Word 29/03/2011 - 07/04/2011

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) - (Αρχείο μορφής Microsoft Word)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - (Αρχείο μορφής Microsoft Word)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - (Αρχείο μορφής Microsoft Word)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (Αρχείο μορφής Microsoft Word)

ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ η υπ’αριθμ. ΣΟΧ1/2010 (αριθμός πρωτοκόλλου φορέα μας 25777/26-11-2010 η οποία ανακοινώθηκε στην με αριθμ. πρωτ. 29054/31-12-2010 περίληψη και έλαβε ΑΔΑ:4ΑΛΧ4690Ω5-Ω στο πρόγραμμα Διαύγεια) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» που εδρεύει στο Μαρούσι, ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ - Αρχείο μορφής Microsoft Word

Προκήρυξη μίας (1) θέσεως ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β' για το Κ.Υ. Νέας Μάκρης [ Αρ.Πρωτ.19761/24-09-2010 ] - Αρχείο μορφής Microsoft Word 02/10/2010 - 21/10/2010

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΑΙΤΗΣΗ (δισέλιδη - Αρχείο μορφής pdf)
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Πνευμονολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β' για το Κ.Υ. Νέας Μάκρης, και μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. Β' για το Κ.Υ. Νέας Μάκρης [ Αρ.Πρωτ.18931/17-09-2010 ] - Αρχείο μορφής Microsoft Word

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : Όλα τα δικαιολογητικά, εις τριπλούν και επικυρωμένα

24/09/2010 - 13/10/2010

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΑΙΤΗΣΗ (δισέλιδη - Αρχείο μορφής pdf)
Προκήρυξη ΘΕΣΕΩΝ (6) ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ [ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' για το Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας ΣΠΑΤΩΝ και ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - Αρ.Πρωτ.7715/21-04-2010 ] - Αρχείο μορφής Microsoft Word 28/04/2010 - 17/05/2010

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΑΙΤΗΣΗ (δισέλιδη - Αρχείο μορφής pdf)
Προκήρυξη ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ [ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' για το Κέντρο Υγείας ΣΠΑΤΩΝ - Αρ.Πρωτ.2014/28-01-2010 ] - Αρχείο μορφής Microsoft Word 03/02/2010 - 22/02/2010

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΑΙΤΗΣΗ (δισέλιδη - Αρχείο μορφής pdf)
Προκήρυξη ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ [ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' για το Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ και τα Κέντρα Υγείας Ν.ΜΑΚΡΗΣ και ΣΠΑΤΩΝ - Αρ.Πρωτ.25478/29-12-2009] - Αρχείο μορφής Microsoft Word 01/01/2010 - 20/01/2010

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΑΙΤΗΣΗ (δισέλιδη - Αρχείο μορφής pdf)
Προκήρυξη ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ [ Υ10α/Γ.Π.132087/2-10-2009 ΓΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ] - Αρχείο μορφής Microsoft Word 23/12/2009 - 11/01/2010

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΑΙΤΗΣΗ (δισέλιδη - Αρχείο μορφής pdf)

Προκήρυξη ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ [ 23505/2-12-2009 ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ Κ.ΥΓ. ΣΠΑΤΩΝ ΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ] - Αρχείο μορφής Microsoft Word 11/12/2009 - 30/12/2009

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

ΑΙΤΗΣΗ (δισέλιδη - Αρχείο μορφής pdf)

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλληλών (pdf) 

Αίτηση (pdf) 

01/04/2009 - 30/04/2009

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο - Αρχείο μορφής Microsoft Word 21/11/2008 - 01/12/2008

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

Προκήρυξη 1/25Μ/2008 για την πλήρωση 14 θέσεων Τακτικού Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των Ψυχιατρικών Τμημάτων Εφήβων και Ενηλίκων (ΦΕΚ 263/03-06-08 τεύχους προκηρύξεων ΑΣΕΠ) - Αρχείο μορφής Microsoft Word 22/06/2008 - 11/07/2008

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

Ανακοίνωση-Πλήρωση έξι (6) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (pdf)  23/05/2008 - 01/06/2008

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για Μετάταξη Υπαλληλών (pdf) 

Αίτηση (pdf) 

19/03/2008 - 18/04/2008

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

Περίληψη Προκήρυξης 1/707Μ/2007 (ΦΕΚ 10/15-01-2008 τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ (pdf)  20/02/2008 - 10/03/2008

 Ε  Λ  Η  Ξ  Ε

   


 Στοιχεία Επικοινωνίας με το Τμήμα Προσωπικού


Τηλέφωνα επικοινωνίας 213 - 2058 - 203 / 464 / 443
Email Email

Επιστροφή στα αναρτημένα Αποτελέσματα Διαγωνισμών Τμήματος Προσωπικού

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις Διαγωνισμών Αναλυτικά Τμήματος Προσωπικού

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου