Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (υφιστάμενους και ενδιαφερόμενους)

Επιλέξτε αναλόγως του ενδιαφέροντός σας:

Τμήμα Προμηθειών (διαθέσιμες Υπηρεσίες):

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Δ.)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Σ.Δ.) & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Invitation to Submit Technical Specifications)

 
Android App «SISMApp»: Επιλέξτε εδώ από την κινητή συσκευή σας (ή σαρώστε με τη συσκευή σας το διπλανό QRcode), για την καταβίβαση και εγκατάσταση σε αυτή της παρούσας Εφαρμογής (App)/αρχείο apk

Διευκρινίσεις:
> Η Εφαρμογή ΔΕΝ περιέχει διαφημίσεις, διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ και ΧΩΡΙΣ χρονικούς περιορισμούς.
> Οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές e-Υπηρεσίες της ΔΕΝ κάνουν χρήση κανενός τύπου cookie ή/και οποιουδήποτε μηχανισμού συλλογής και τήρησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, σεβόμενη την Ιδιωτικότητά σας.
> Για την εγκατάσταση και αξιοποίησή της, ΔΕΝ απαιτείται λογαριασμός σύνδεσης της κινητής συσκευής σας σε Υπηρεσίες, παρά μόνο σύνδεσή της στο Διαδίκτυο (Internet).

***_Η Εφαρμογή πρέπει να εγκαθίσταται ΜΟΝΟ από τον παρόντα επίσημο διαδικτυακό τόπο, διασφαλίζοντας έτσι την Αξιοπιστία διάθεσής της από αυτόν, από τον οποίο και είναι ελεύθερα διαθέσιμη, ενημερούμενη και Ασφαλής_***

©2023 Ανάλυση-Ανάπτυξη-Υλοποίηση-Συντήρηση: Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο»© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]