Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ


Η Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων με 1300-1500 βρογχοσκοπήσεις το χρόνο λειτουργεί ως πρότυπο στον Ελλαδικό χώρο από το 1984.Το 30 % των βρογχοσκοπήσεων αυτών γίνονται σε ασθενείς άλλων νοσοκομείων ή σε εξωτερικούς ασθενείς. Στη Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων εκτελούνται όλες οι τεχνικές που εφαρμόζονται στις ενδοσκοπικές μονάδες του εξωτερικού όπως λήψη ειδικών βιοψιών (ΤΒΝΑ-ΤΒΒ) με δυνατότητα αιμόστασης μέσω διαθερμίας, BAL, απομάκρυνση εισροφηθέντος ξένου σώματος μέσω ειδικών μπασκετών κ.α. καθώς και ηλεκτροκαυτηρίαση.


ΜΟΝΑΔΑ LASER [ανήκει στις Διατομεακές Μονάδες]


Η Μονάδα Laser είναι η πρώτη και μία από τις δύο που υπάρχουν στο ΕΣΥ και λειτουργεί στο νοσοκομείο μας από το 1988. Σε αυτή απασχολούνται ιατροί πολλών ειδικοτήτων (Πνευμονολόγοι-Γαστρεντερολόγοι-Ουρολόγοι-ΩΡΛ) παρέχοντας εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς που υποφέρουν από προβλήματα του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, του γαστρεντερικού σωλήνα και του ουροποιητικού συστήματος. Ασθενείς με καρκίνο των βρόγχων και της τραχείας, του οισοφάγου και του παχέος εντέρου αντιμετωπίζονται στη Μονάδα αυτή παρηγορητικά.


Καλοήθη νοσήματα (όπως κοκκιώματα, πολύποδες, θηλώματα) που αναπτύσσονται σε προσιτές περιοχές του ανώτερου αναπνευστικού (μύτη, λάρυγγας), του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού και του ουροποιητικού (θηλώματα ουροδόχου κύστεως, κονδυλώματα ουρήθρας και έξω γεννητικών οργάνων) αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Το ίδιο αποτελεσματικά αντιμετωπίζονται επειγόντως αιμορραγικές εστίες του τραχειοβρογχικού δένδρου και του πεπτικού συστήματος.


Από τον Ιανουάριο 2006, στα πλαίσια αναβάθμισης της Μονάδας, ένα καινούργιο και μοναδικό για τον Ελλαδικό χώρο σύστημα πρώϊμης διάγνωσης καρκίνου του πνεύμονα προστέθηκε στον εξοπλισμό της. Πρόκειται για το σύστημα Φθορίζουσας Βρογχοσκόπησης που έχει την ικανότητα να ανιχνεύει προνεοπλασματικές βλάβες στο βρογχικό βλεννογόνο πριν αυτές εξελιχθούν σε καρκίνο. Η μέθοδος εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από ιατρικό προσωπικό εκπαιδευμένο στο εξωτερικό και στόχο έχει να συμβάλλει στην πρώϊμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα σε συνεργασία με μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Ο εξοπλισμός της Μονάδας αποτελείται και από ένα διοδικό laser.


Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες

© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]