Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ (LAVAGE) >>> Π-Α-Υ-Σ-Η Λ-Ε-Ι-Τ-Ο-Υ-Ρ-Γ-Ι-Α-Σ της από 18/07/2014


Στο Νοσοκομείο μας λειτουργούσε Μονάδα Βρογχοκυψελιδικής ΄Εκπλυσης (LAVAGE-BAL) η οποία ανήκε στον Εργαστηριακό Τομέα. Μοναδική στην Ελλάδα, μελετούσε φυσιολογικούς και παθολογικούς πληθυσμούς των κυψελίδων του πνεύμονα, σε ασθενείς με διάχυτες πνευμονικές παθήσεις.


Το BAL είναι μια ήπια επεμβατική βρογχοσκοπική διαδικασία με την οποία κύτταρα, εισπνεόμενα σωματίδια, παθογόνοι οργανισμοί μπορούν να αποκτηθούν από τους τερματικούς βρόγχους και τις πνευμονικές κυψελίδες και ενδείκνυται για κάθε ασθενή με διάμεση πνευμονική αλλοίωση ή πνευμονική διήθηση αγνώστου αιτιολογίας.


Μπορεί να καθοριστεί ο τύπος της φλεγμονής, η δραστηριότητά της, να αποσαφηνιστεί η αναγκαιότητα εφαρμογής θεραπείας και να ελεγχθεί η ανταπόκριση της νόσου στη θεραπεία.


Η Μονάδα διέθετε για τη στήριξη της διάγνωσης τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και στα 11 χρόνια λειτουργίας της είχε δώσει απαντήσεις σε 8.000 δύσκολα περιστατικά και είχε αναπτύξει συνεργασίες με Νοσοκομεία Δημόσια, Ιδιωτικά, Δημόσια Παιδιατρικά, Στρατιωτικά και Πανεπιστημιακά.


Η Μονάδα Lavage συμμετείχε ενεργά κάθε έτος σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των νέων σε κάθε περίπτωση τεχνικών και αποτελεσμάτων.


Υπεύθυνη της Μονάδας ήταν η ιατρός Κυτταρολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. κ. Κωνσταντίνα Τσακανίκα, η οποία το έτος 1994 εξειδικεύθηκε για το σκοπό αυτό σε Πανεπιστήμιο της Ιταλίας και η οποία επιστρέφοντας δημιούργησε, οργάνωσε και λειτούργησε την εν λόγω μονάδα που λειτούργησε μέχρι τις 18/07/2014.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]