Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ


ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
To Τμήμα στελεχώνεται ως ακολούθως:

- Δρ. Αντωνόπουλος Πέτρος (Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου)

- Υπηρετούν ως Γιατροί οι Διευθυντές: ο κ. Δαλαμαρίνης Κωνσταντίνος, ο κ. Πετρουλάκης Ανδρέας, ο κ. Κουρής Σπυρίδων, η κ. Ζλατίδου Ξαφνούλα, ο κ. Αλεξόπουλος Αθανάσιος, η κ. Τσιόγκα Γαρυφαλλιά και η κ. Κεντρή Κυριακή.


Στo Τμήμα είναι εγκατεστημένοι δύο (2) Αξονικοί Τομογράφοι και ένας (1) Μαγνητικός Τομογράφος.


Τηλέφωνα επικοινωνίας για τον προγραμματισμό ραντεβού για:
- Αξονική Τομογραφία 213.2058.144 & 213.2058.510
- Μαγνητική Τομογραφία 213.20.58.613Για περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ.
ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]