Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ


Στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας, λειτουργεί Μονάδα Εξωσωματικής Λιθοθρυψίας, με δύο υπερσύγχρονους Λιθοθρύπτες και με εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.


Η παραπάνω Μονάδα λειτουργεί από το 1986, έχοντας συμβληθεί με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, και μέχρι σήμερα έχει νοσηλεύσει περισσότερα από 50.000 περιστατικά. Καθημερινά πραγματοποιούνται 20-30 λιθοθρυψίες και μπορούν να αντιμετωπισθούν όλα τα περιστατικά με λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος.


Η διάρκεια της θεραπείας, η οποία είναι ανώδυνη και ακίνδυνη, είναι περίπου 30΄ και το ποσοστό επιτυχίας είναι αντίστοιχο με αυτόν των λιθοθρυπτικών κέντρων του εξωτερικού, ενώ ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ημέρα.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]