Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες
ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Η Μονάδα Κυστικής Ίνωσης ενηλίκων στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί επίσημα από το 1997 και ο σκοπός της είναι η παρακολούθηση και νοσηλεία των ατόμων που πάσχουν από αυτή την κληρονομική νόσο.Η Μονάδα έχει αναπτυχθεί στην Β’ Πνευμονολογική Κλινική γιατί από εκεί είχε ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 η νοσηλεία των πρώτων ενηλίκων ασθενών με κυστική ίνωση τους οποίους αδυνατούσε,λόγω ηλικίας,να νοσηλεύσει το Τμήμα Ινοκυστικής του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία.Οι ελάχιστοι τότε ασθενείς έχουν σήμερα σημαντικά αυξηθεί,ο αριθμός τους ξεπερνάει τους 80 και δημιούργησε έτσι την ανάγκη δημιουργίας αυτής της Μονάδας.


Η Μονάδα Κυστικής Ίνωσης ενηλίκων έχει αναγνωρισθεί και επίσημα από το ΚΕΣΥ (αριθμός απόφασης 7 της 189ης/15-1-’04 Ολομέλειας),σαν η μόνη τέτοια στον Ελλαδικό χώρο και δέχεται ασθενείς από όλη την Ελλάδα.Ευρίσκεται σε στενή συνεργασία,επιστημονική και λειτουργική,με το Τμήμα Ινοκυστικής του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία από όπου και προέρχεται η πλειοψηφία των ασθενών που έχουν ενηλικιωθεί. Βασικός σκοπός των ασθενών με κυστική ίνωση είναι,λόγω της βαρύτητας της νόσου,η τακτική εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο για αντιβιοτική θεραπεία κατά των μικροβίων που μόνιμα έχουν αποικήσει τους βρόγχους τους,την καθημερινή φυσιοθεραπεία του αναπνευστικού συστήματος,την σωστή διατροφή και την πρόληψη ή/και θεραπεία των τυχόν επιπλοκών που θα εμφανισθούν είτε στο αναπνευστικό είτε σε άλλα συστήματα. Οι ασθενείς νοσηλεύονται μόνοι τους ανά θάλαμο,τηρώντας τις διεθνείς οδηγίες στα θέματα νοσηλείας αυτών των ασθενών,με σειρά προτεραιότητας που ρυθμίζεται από αυτούς και τον υπεύθυνο γιατρό βάσει λίστας εισαγωγής ή επείγουσας εισαγωγής λόγω κάποιου οξέος προβλήματος.Η μέση ετήσια νοσηλεία για κάθε ασθενή είναι τουλάχιστον τρεις φορές από 12-14 ημέρες τη φορά.


Μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Παρασκευή από τις 11.00 έως τις 13.00 λειτουργεί Εξωτερικό Ιατρείο Κυστικής Ίνωσης στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας όπου μετά από κλείσιμο ραντεβού στα αντίστοιχα τηλέφωνα οι ασθενείς εξετάζονται από τον ειδικό γιατρό,ενώ μπορούν να συμβουλευθούν παράλληλα και ειδικό διαιτολόγο.


Με τη σωστή παρακολούθηση,τη σωστή νοσηλεία και τη σωστή θεραπεία στα ειδικά κέντρα Κυστικής Ίνωσης,πιστεύουμε ότι θα είναι εφικτός ο στόχος για καλύτερη πρόγνωση αυτών των ατόμων.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]