Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Επιλέξτε αναλόγως του ενδιαφέροντός σας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (αφορούν το ΚΟΙΝΟ)

ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:

Επικοινωνία-Πρόσβαση στο Νοσοκομείο

Πολιτική Επισκεπτηρίου
Πολιτική Ιδιωτικότητας και Εμπιστευτικότητας
Πολιτική Ισότητας και Διαφάνειας
Εφημερίες Νοσοκομείων Αττικής
Εξέταση από Ιατρό του Νοσοκομείου
Εισαγωγή στο Νοσοκομείο
Παραμονή/Νοσηλεία
Εξιτήριο από το Νοσοκομείο
Συχνές Ερωτήσεις
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
Τι λένε οι πολίτες/ασθενείς
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ)
Απογευματινά Ιατρεία
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) / INTERSECTIONAL EMERGENCY DEPARTMENT
Eρωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών TEΠ [Διαδικτυακό Σύστημα Πληροφορικής/Υπηρεσία πραγματικού χρόνου υποβολής]
Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες

Τομείς:

Παθολογικός (επιμέρους Τμήματα και Μονάδες)
Χειρουργικός (επιμέρους Τμήματα και Μονάδες)

- Λίστα Χειρουργείου -

Ψυχιατρικός [επιμέρους Τμήματα, Μονάδες, Ξενώνες, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.)]
> Ξενώνας Σισμανογλείου 'Ξένιος Φλυεύς' Ξενώνες Εφήβων 'Όρμος' & 'Το Σπίτι' Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Παλλήνης
Εργαστηριακός (Τμήματα / Εξετάσεις)

Τμήμα Γραμματείας-Πρωτόκολλο:

Αίτηση διαφόρων θεμάτων (αρχείο τύπου Microsoft Word-doc)
Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8Ν. 1599/1986) (αρχείο τύπου Adobe Acrobat-pdf)
Εξουσιοδότηση (αρχείο τύπου Microsoft Word-doc)
Αίτηση για δωρεάν Νοσοκομειακή Περίθαλψη (αρχείο τύπου Microsoft Word-doc)
Αίτηση Ιατρικής Βεβαίωσης (καλύπτονται επιλεκτικά οι επιμέρους περιπτώσεις: Α)ιατρικής βεβαίωσης/γνωμάτευσης με το ιατρικό ιστορικό νοσηλείας ασθενούς, Β)αντιγράφου εξετάσεων από τον ιατρικό φάκελο ασθενούς, Γ)αντιγράφου εξετάσεων μαγνητικής/αξονικής τομογραφίας ασθενούς, Δ)αντιγράφου εισιτηρίου/εξιτηρίου ασθενούς (αρχείο τύπου Microsoft Word-doc)
Μονάδα Κυστικής Ίνωσης
Ειδικές Μονάδες
Βιβλιοθήκη
Υπηρεσίες Ασύρματης (Wi-Fi) Δικτύωσης
ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]