Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ >>> Π-Α-Υ-Σ-Η Λ-Ε-Ι-Τ-Ο-Υ-Ρ-Γ-Ι-Α-Σ της από 06/2013


Στο Νοσοκομείο μας λειτουργούσε ιατρείο Συμβουλευτικής Γενετικής, το οποίο ασχολείτο με ασθενείς ή συγγενείς ασθενών που έχουν υψηλό ποσοστό κινδύνου να νοσήσουν από κληρονομικά νοσήματα, ήδη πάσχοντες από διάφορα Σύνδρομα (Down,Roberts, φωκομέλειες), εκφυλιστικά νευρολογικά νοσήματα (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση) και τα μέλη οικογενειών τους, εφηβοι με διαταραχές του φύλου (συν. Turner, υπογοναδισμό) γυναίκες με πρωτοπαθή αμηνόρροια κ.α., μέλη οικογενειών που έχουν περισσότερους από ένα πάσχοντα με κακόηθες νόσημα (Αιματολογικό:Λέμφωμα, Λευχαιμία, μυελοδυσπλατικά σύνδρομα) ή συμπαγή όγκο (καρκίνι πνεύμονα, μαστού, ωοθηκών και πεπτικού).


Στο Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, εξετάζονταν αιματολογικοί ασθενείς με κακοήθη νοσήματα, έφηβοι με ενδοκρινολογικά νοσήματα, προβλήματα γονιμότητας (σύνδρομο Τurner, υπογοναδισμό κ.α.), και κληρονομικά νοσήματα, καθώς επίσης και ζευγάρια με προβλήματα σύλληψης, γονιμότητας ή καθ' έξιν αποβολών.


Το υλικό που μπορεί να μελετηθεί, ανάλογα με το νόσημα, είναι το αίμα, ο μυελός, το ασκιτικό ή πλευριτικό υγρό καθώς και βιοπτικό υλικό (λεμφαδένες, σπλήνας). Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη του σε πλήρες εργαστήριο μοριακής γενετικής, με την χρήση εξειδικευμένων και πρωτοποριακών τεχνικών για την ακριβέστερη διάγνωση και τον καθορισμό της καταλληλότερης θεραπευτικής αντιμετώπισης σε κάθε ασθενή με αποτέλεσμα όχι μόνο την μελέτη των πασχόντων αλλά και τον έλεγχο του πληθυσμού εφήβων και ενηλίκων που έχουν πιθανότητα να νοσήσουν από στεφανιαία νόσο, μυοκαρδιοπάθεια κ.α.


Κατά τη διάρκεια του 2005 εξυπηρετήθκαν 454 ασθενείς οι οποίοι αναλύθηκαν κυτταρογενετικά. Στόχος της Μονάδας Κυτταρογενετικής είναι να λειτουργεί όχι μόνο σε διαγνωστικό επίπεδο που αφορά στους ήδη νοσούντες όσο και στο να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της πρόληψης συγγενών νοσημάτων ή και οικογενών κακοηθών νοσημάτων αιματολογικών ή συμπαγών όγκων.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]