Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες
ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΕΥΡΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ


Η Πλευροσκόπηση ή Ιατρική Θωρακοσκόπηση με τη χρήση του video-θωρακοσκοπίου, αποτελεί μια σύγχρονη Επεμβατική τεχνική στο χώρο της Πνευμονολογίας, με στόχο τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των ασθενών με πλευριτική συλλογή (κακοήθης-καλοήθης). Στα πλαίσια της πλήρους αντιμετώπισης των Πνευμονολογικών ασθενών, η τεχνική εφαρμόζεται στο Νοσοκομείο μας από 02/06/2002 και πληθώρα ασθενών έχουν αντιμετωπισθεί επιτυχώς, δεδομένα τα οποία έχουν ανακοινωθεί σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά συνέδρια. Η Μονάδα στην οποία είμαι υπεύθυνος, αποτελεί μία από τις ελάχιστες υπάρχουσες στην Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει την πρωτοπορία του Νοσοκομείου μας στη θεραπεία των ασθενών μας.


Υπεύθυνος για την Μονάδα Πλευροσκοπήσεων είναι η Dr. Ξ. Τσιαφάκη.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]