Σισμανόγλειο ΓΝΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                   


   Περιεχόμενα  
Αρμοδιότητες
Υλοποίηση Έργων
Υπεύθυνη Γραφείου - Στοιχεία Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ» λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11/15.09.2010 Απόφαση του Δ.Σ. υπό την εποπτεία της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου έχει την ευθύνη για:

Παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης του κάθε έργου και ενημερώνει την Διοίκηση του Νοσοκομείου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τα τυχόν προβλήματα και προτείνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Συνεργάζεται στενά με όλες τις διευθύνσεις και τα τμήματα του Νοσοκομείου (Ιατρική Υπηρεσία, Νοσηλευτική Υπηρεσία, Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία, Τεχνική Υπηρεσία και τα επιμέρους τμήματα αυτών ), προκειμένου να υλοποιούνται να έργα εντός των τιθέμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Όλες οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου που πιθανά εμπλέκονται λόγω των αρμοδιοτήτων τους, στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων οφείλουν να συνεργάζονται στενά και να διευκολύνουν το έργο των υπαλλήλων του Γραφείου και να συντάσσουν από κοινού εφόσον απαιτείται αναφορές προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι:

Στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων κοινοποιούνται όλα τα αιτήματα των Κλινικών και των Τμημάτων του νοσοκομείου προκειμένου να αναζητηθεί η δυνατότητα εξεύρεσης κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου.  


Υλοποίηση Έργων

ESPA Κατά την τρέχουσα Δ’ Προγραμματική Περίοδο Συγχρηματοδότησης, ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιούνται τα παρακάτω έργα/πράξεις:

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Π/Υ (σε ευρώ)

1

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΜΑΝΙΚΟΥ

(MIS 300704)

1.397.500,00

2

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΜΑΝΙΚΟΥ

 (MIS 365680)

88.939,00

3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε

 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

(MIS 277524)

2.031.855

 

4

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε

 

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

(MIS 371374)

1.241.250

 

Χρήσιμο Υλικό:

Η Δημόσια Υγεία στην Ε.Ε.:Ένας απλός οδηγός για το τι κάνει η ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας (από την επίσημη έκδοση της ΕΕ στην Ελληνική γλώσσα)

[ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ (download) του αρχείου - Αρχείο μορφής Adobe Acrobat Reader (pdf) ]


Υπεύθυνη Γραφείου - Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνη Γραφείου

Οικονομοπούλου Αλεξάνδρα-Αντιόπη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ. επικ. 213-2058554, email: promithion@sismanoglio.gr


Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου