Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

- ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Νοσοκομειακής Μονάδας (ΝΜ) 'Σισμανόγλειο' -Τίτλος/Title (επιλέξιμος για να δείτε το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Περιεχόμενο/clickable to view it's Content IN DETAIL)

Healthcare Business Awards 2023: GOLD βραβείο στην κατηγορία «Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Νοσοκομείου» με τίτλο: «Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ/Η ορθή ταυτοποίηση των ασθενών-Σχεδιασμός στρατηγικής 'ελέγχου-ανατροφοδότησης'»
Healthcare Business Awards 2023: GOLD βραβείο στην κατηγορία «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Ερευνητικά Κέντρα/Νοσοκομεία & Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες» με τίτλο: «Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ/Ερευνητική εφαρμογή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)»
Healthcare Business Awards 2023: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών & Φροντίδας Ασθενών» με τίτλο: «Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ/Διακεκριμένη άμεση φροντίδα από τη Nοσηλευτική Oμάδα του Β’ Παθολογικού Τμήματος του Σισμανογλείου Νοσοκομείου: 'η φωνή των ασθενών και των οικογενειών τους'»
Healthcare Business Awards 2023: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Information Technology/Πληροφορική Τεχνολογία» με τίτλο: «Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ/Ανάλυση, Ανάπτυξη, Υλοποίηση ANDROID Web Εφαρμογής 'SISMApp' Παροχής Σύγχρονων Ψηφιακών Υπηρεσιών»
Healthcare Business Awards 2023: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Επενδυτική Δραστηριότητα/Στρατηγική Συνεργασία» με τίτλο: «Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ/Γραφείο Εκπαίδευσης & Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Οργανωμένη Εκπαιδευτική Διαδικασία για τους Εργαζόμενους & τους Μελλοντικούς Επαγγελματίες Υγείας για Ποιοτική Φροντίδα Ασθενών»
Healthcare Business Awards 2023: BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμος Μονάδα ή Τμήμα Νοσοκομείου/Κλινικής ή Διαγνωστικού Κέντρου» με τίτλο: «Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ/Δημιουργία θαλάμων ελεγχόμενων συνθηκών λειτουργίας (ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ)»
Healthcare Business Awards 2022: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Επενδυτική Δραστηριότητα/Στρατηγική Συνεργασία» με τίτλο: «Η σημαντικότητα της οργανωμένης και ανεμπόδιστης εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους εργαζόμενους και τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας, από το Γραφείο Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝΑ "Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ", Οργανική Μονάδα "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ", με στρατηγικό στόχο την ποιοτική και ασφαλή βελτιστοποίηση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας των ασθενών στην covid-19 εποχή»
Healthcare Business Awards 2022: BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Disease Management/Population Health Management» με τίτλο: «Οργανική Μονάδα "Σισμανόγλειο" / Ταχεία οργάνωση, ανάπτυξη και ασφαλής λειτουργία της Μονάδας Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της λοίμωξης COVID-19»
Healthcare Business Awards 2022: BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών & Φροντίδας Ασθενών» με τίτλο: «Νοσοκομειακή Μονάδα (ΝΜ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ / Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) Υποβολής, Ελέγχου πληρότητας και Εγκυρότητας Στοιχείων Ερωτηματολογίων Ασθενών της εκάστοτε Μονάδας Μελέτης Ύπνου»
Impact BITE Awards 2021SILVER βραβείο στην κατηγορία Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) με θέμα «ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ/ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ COVID-19» για τα Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» Ν.Π.Δ.Δ. και το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ»
Healthcare Business Awards 2021: GOLD βραβείο στην κατηγορία «Ποιότητα Υπηρεσιών» με τίτλο: «Ανάπτυξη–Υλοποίηση εφαρμογών Πληροφορικής, για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Διατομεακού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και την παροχή σύγχρονων μέσων στην ενημέρωση προσωπικού και ασθενών»
Healthcare Business Awards 2021: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Ερευνητικά Κέντρα/Νοσοκομεία» με τίτλο: «Αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων προσέλευσης των ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της Νοσοκομειακής Μονάδας 'Σισμανόγλειο'»
Healthcare Business Awards 2021: BRONZE βραβείο στην κατηγορία «e-Health: Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας» με τίτλο: «Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα (e-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) Συλλογής Στοιχείων Υλικών/Εξοπλισμού Νοσοκομειακής Μονάδας, για τον προγραμματισμό και ενημέρωση της ΥΠΕ, σχετικά με την πανδημία του Κορωνοϊού Covid-19»

>>> Ανάρτηση στο Αποθετήριο Καινοτομιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εργασιών και αποθήκης Νοσοκομειακής Μονάδας»

Healthcare Business Awards 2020: SILVER βραβείο στην κατηγορία «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια/Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Ερευνητικά Κέντρα/Νοσοκομεία» για έρευνα με τίτλο: «Χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποβοήθηση της λήψης απόφασης εμπειρικής θεραπείας στη Μ.Ε.Θ. και στις Παθολογικές Κλινικές της Νοσοκομειακής μονάδας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ»

Impact BITE Awards 2020:  GOLD βραβείο στην κατηγορία Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) με θέμα «Νέα Προτεινόμενη Τεχνική με Χρήση Μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης / Μηχανικής Μάθησης για την Υποβοήθηση της Λήψης Απόφασης Εμπειρικής Θεραπείας στη Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

>>> Ανάρτηση στο Αποθετήριο Καινοτομιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εμπειρική Θεραπεία»

Healthcare Business Awards 2019: BRONZE βραβείο στην κατηγορία Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου με θέμα «Μελέτη Ελέγχου Αντοχής στα Αντιβιοτικά Στελεχών Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii και Klebsiella pneumoniae στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και σε άλλες Κλινικές Γενικού Νοσοκομείου»

Healthcare Business Awards 2018: SILVER βραβείο στην κατηγορία Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημοσίου Νοσοκομείου με θέμα «Μέτρηση Χρόνου Αναμονής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Οργανική Μονάδα Έδρας Σισμανόγλειο»

         

    

         

         


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]