Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ


Η ιατρική του Ύπνου αποτελεί νέο τομέα της Ιατρικής επιστήμης, ο οποίος αναφέρεται, είτε σε προβλήματα που ταλαιπωρούν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια του ύπνου, είτε στις ημερήσιες συνέπειες διαταραχών που συμβαίνουν στον ύπνο.


Το αντικείμενο της Ιατρικής του Ύπνου συνεχώς διευρύνεται καθώς η ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα να παρατηρηθούν στοιχεία και να μετρηθούν μεγέθη που μέχρι τώρα δεν είχαν αξιολογηθεί.


Η Μονάδα Μελέτης Ύπνου αποτελεί τμήμα υψηλής τεχνολογίας, που άρχισε να λειτουργεί στο Νοσοκομείο μας από το 1989 και από τότε βελτιώνεται ώστε να συμβαδίζει με τις διεθνείς προδιαγραφές.


Η Μονάδα Μελέτης Ύπνου υποστηρίζει τη λειτουργία Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου δύο φορές την εβδομάδα. Στο ιατρείο αυτό σε προκαθορισμένο χρόνο (ραντεβού) μπορούν να απευθύνονται όλοι όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τον ύπνο. Οι συνηθέστερες παθήσεις είναι αϋπνίες, σύνδρομο απνοιών-υποπνοιών στον ύπνο, διαταραχές κιρκάδιου ρυθμού (εργασία με βάρδιες, σύνδρομο αλλαγής χρονοζώνης κλπ), σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, παραϋπνίες, σύνδρομο αυξημένων αντιστάσεων ανώτερων αεραγωγών, ναρκοληψία, νυχτερινοί τρόμοι. Αλλά και ασθενείς με καρδιαγγειακά ή νευρολογικά νοσήματα παραπέμπονται για εξέταση, διότι έχει πλέον αποδειχθεί στενή σχέση των νοσημάτων αυτών με τις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο. Επίσης παρακολουθούνται οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόζεται θεραπευτική αγωγή.


Ανάλογα με το πρόβλημα μπορεί να χρειασθεί να εισαχθεί ο ασθενής στην Μονάδα Μελέτης Ύπνου προκειμένου να υποβληθεί σε καταγραφή συγκεκριμένων λειτουργιών. Οι εξετάσεις γίνονται σε κατάλληλα εξοπλισμένους μονόκλινους θαλάμους από εξειδικευμένο προσωπικό. Η Μονάδα Μελέτης Ύπνου υποδέχεται ασθενείς τόσο από το Εξωτερικό Ιατρείο, όσο και από άλλα τμήματα και Κλινικές του Νοσοκομείου λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των συμπτωμάτων που προκαλούν οι διαταραχές του ύπνου.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]