Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ


Από 1η Οκτωβρίου 2002, εχει αρχίσει η λειτουργία Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος. Το ιατρείο λειτουργεί στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, κάθε Τρίτη και ώρα 09.00 - 13.00 και στελεχώνεται από τις παρακάτω Ειδικότητες του Νοσοκομείου μας:


Πνευμονολογίας, Διαιτολογίας, Επισκεπτριών Υγείας και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (όταν αυτό απαιτείται).


Σκοπός του ιατρείου είναι:
Η παρακολούθηση των ενδιαφερομένων θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη βαρύτητα της εξάρτησης του, και το βαθμό προσπάθειας.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]