Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διοικητικό Συμβούλιο


Α1-ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημοσθένους, Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινός Διοικητής -μεταβατικά- των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων 'Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»' και 'Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»'.


Α2-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Ευσταθίου, πτυχιούχος Νοσηλεύτρια της Ανωτέρας Σχολής Νοσοκόμων και Επισκεπτριών Αδελφών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Αναπληρώτρια Διοικήτρια -μεταβατικά- στο ΓΝΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, με αναπληρωτή της τον ΚΟΤΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Παναγιώτη, Συνταξιούχο Αξιωματικό Πυροσβεστικού Σώματος.


ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΣΟΥΡΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ του Ανδρέα, Συνταξιούχος, με αναπληρώτριά της την ΚΙΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ιωάννη, Μαθηματικό.


ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΑΡΑ του Δημητρίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, με αναπληρωτή της τον ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ζαφειρίου, Γεωπόνο.


ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΤΣΙΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία, Δικηγόρος, με αναπληρωτή του τον ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Χριστόφορου, Συνταξιούχο ΕΤΕ.


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ


Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων Α1 και Α2, ως προς το τακτικό μέλος, η θητεία των οποίων συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας προεπιλογής κοινού Διοικητή στα διασυνδεόμενα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και Αναπληρωτή Διοικητή στο διασυνδεόμενο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 20-22 του ν.4735/2020 (Α’ 195).


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]