Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Λίστα Χειρουργείου

- ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ) -    Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.

    Ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου περιγράφονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση (αν το επιθυμείτε, επιλέξτε εδώ για να την διαβάσετε αναλυτικά-μορφή pdf) (ΦΕΚ 4316/Β΄/30.12.2016) και στη σχετική Εγκύκλιο (αν το επιθυμείτε, επιλέξτε εδώ για να την διαβάσετε αναλυτικά-μορφή pdf).

    Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων ανάλογα με την εκτίμηση της σοβαρότητας των περιστατικών και τη δυνατότητα χρόνου αναμονής:
Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12-24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες και πάνω

Ακολουθούν τα καταχωριμένα σχετικά αρχεία για να ενημερωθείτε Aναλυτικά, εστιάζοντας στην Επιθυμητή Ημερομηνία, προκειμένου να ανοίξετε την αντίστοιχη Λίστα Χειρουργείου που επιθυμείτε (αρχεία σε μορφή pdf)


Ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ με την Λίστα των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Χειρουργικών Επεμβάσεων (σε φθίνουσα σειρά ημερομηνιακά):


2024-06-21-SISM-XEIR.pdf____2024-06-14-SISM-XEIR.pdf____2024-06-07-SISM-XEIR.pdf____2024-05-24-SISM-XEIR.pdf____2024-04-12-SISM-XEIR.pdf____2024-04-05-SISM-XEIR.pdf____2024-03-29-SISM-XEIR.pdf____2024-03-08-SISM-XEIR.pdf____2024-03-01-SISM-XEIR.pdf____2024-02-14-SISM-XEIR.pdf____2024-02-09-SISM-XEIR.pdf____2024-02-02-SISM-XEIR.pdf____2024-01-26-SISM-XEIR.pdf____2024-01-19-SISM-XEIR.pdf____2024-01-12-SISM-XEIR.pdf____2024-01-05-SISM-XEIR.pdf____2023-12-29-SISM-XEIR.pdf____2023-12-27-SISM-XEIR.pdf____2023-12-15-SISM-XEIR.pdf____2023-12-08-SISM-XEIR.pdf____2023-12-01-SISM-XEIR.pdf____2023-11-24-SISM-XEIR.pdf____2023-11-17-SISM-XEIR.pdf____2023-11-10-SISM-XEIR.pdf____2023-11-03-SISM-XEIR.pdf____Ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ με την Λίστα των ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Χειρουργικών Επεμβάσεων (που τυχόν προέκυψαν στο παρελθόν, σε φθίνουσα σειρά ημερομηνιακά):


2024-01-31er16-SISM-XEIR.pdf____2024-01-15er01-SISM-XEIR.pdf____2023-12-31er16-SISM-XEIR.pdf____2023-12-15er01-SISM-XEIR.pdf____2023-11-30er16-SISM-XEIR.pdf____2023-11-15er01-SISM-XEIR.pdf____2023-10-31er16-SISM-XEIR.pdf____2023-10-15er01-SISM-XEIR.pdf____ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ -των προαναφερομένων- ΑΝΑΡΤΗΘΕΙΣΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Χειρουργικών επεμβάσεων

 


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]