Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ιστορική Αναδρομή


Κωνσταντίνος Σισμάνογλου
Ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Σισμάνογλου
Πίσω από κάθε μεγάλο έργο υπάρχει ένα μεγάλο όραμα. Σ’ ένα τέτοιο όραμα θεμελιώθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο». Οι ιδρυτές του, οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου, σφράγισαν με το όνομά τους τη βαριά και περήφανη κληρονομιά μιας μεγάλης οικογένειας που έκανε έργο το όραμά της για προσφορά στην πατρίδα.


Ο πατέρας των ιδρυτών, Ιωάννης Σισμάνογλου, σημαίνων έμπορος της Κωνσταντινούπολης, υπήρξε μέγας ευεργέτης της Μεγάλης του Γένους Σχολής και της Επιτροπής της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας στην Άγκυρα. Οι Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα τους, χρηματοδότησαν πολλά έργα του Ελληνισμού στην Πόλη, ενώ το 1922 παραχώρησαν ένα μεγάλο κτήμα στην Καβάλα για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Τέλος, αφουγκραζόμενοι με ευαισθησία τις ανάγκες της εποχής, ίδρυσαν δύο Αντιφυματιολογικά Ινστιτούτα που φέρουν το όνομά τους στην Αττική και στη Κομοτηνή.


Στις 6 Δεκεμβρίου του 1936, κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος της ανέγερσης του Φυματιολογικού Ιδρύματος Αττικής, από τον Κωνσταντίνο Σισμάνογλου. Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αττικής κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη του μηχανικού Π. Μανουηλίδη, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Γ. Οικονομίδη.


Κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκόσμιου Πόλεμου χρησιμοποιήθηκε σαν γενικό νοσοκομείο, τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από τους Γερμανούς. Το 1946 λειτούργησε και πάλι ως νοσοκομείο θώρακος. Το 1972 άρχισε να νοσηλεύει και ασθενείς άλλων παθήσεων, ενώ το 1985 εντάχθηκε στο Ε.Σ.Υ. και μετατράπηκε και επίσημα σε Γενικό Νοσοκομείο.


Στη νέα, εκσυγχρονισμένη του μορφή, το Σισμανόγλειο ΓΝΑ, δίνει καθημερινά τη μάχη για τον άνθρωπο σύμφωνα με το όραμα των ιδρυτών του. Διευρυμένο σε κτιριακές εγκαταστάσεις, λειτουργίες, επιστημονικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο, αποτελεί πλέον έναν πολυδιάστατο εθνικό οργανισμό – σημείο αναφοράς στην υπηρεσία της Υγείας της σύγχρονης Ελλάδας.


Η ανθρωποκεντρική αυτή φιλοσοφία που του ενστάλαξαν οι ιδρυτές του, έχει, πλέον, αποκτήσει ευρύτερο και πιο σαφές περιεχόμενο. Το όραμα για φροντίδα της Υγείας επεκτάθηκε πλέον στην προληπτική ιατρική, στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, σε πρωτοποριακές υπηρεσίες και θεραπείες, καθώς και στην εισαγωγή καινοτομικών ιατρικών πρακτικών που δεν υπηρετούν, απλά, την υγεία, αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.


Σήμερα, η μεγάλη αποστολή του Σισμανογλείου περιλαμβάνει, στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την παροχή υπηρεσιών υγείας, ισότιμα, σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση. Επιπλέον, το Σισμανόγλειο επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό έργο παρέχοντας ειδίκευση, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών και νοσηλευτών και εκπονώντας ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας αποτελεί μια άλλη βαρύνουσα προτεραιότητα για το Σισμανόγλειο, το οποίο εφαρμόζει και αναπτύσσει πρότυπα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και ανάλογους φορείς.


Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στη χώρα μας, το Σισμανόγλειο συνεργάζεται με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα και μονάδες υγείας στα πλαίσια εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας φροντίδας της υγείας σε εθνικό επίπεδο.


Η οικογένεια Σισμανόγλου καταγόταν από τη Μ. Ασία. Ο Ιωάννης Σισμάνογλου, ασχολήθηκε με το εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη και ήταν μέλος της Επιτροπής Τραπεζιτών για το Φόρο της Δεκάτης. Υπήρξε μέγας ευεργέτης της Μεγάλης του Γένους Σχολής και της Επιτροπής της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας στην Αγκυρα. Από τον γάμο του με την Αικατερίνη Κιουπεντζόγλου απέκτησε τρεις (3) γιους τον Αλέξανδρο, τον Κωνσταντίνο και τον Αναστάσιο.


Οι Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα τους, χρηματοδότησαν πολλά έργα του Ελληνισμού στην Πόλη, παραχώρησαν το 1922 ένα μεγάλο κτήμα (τσιφλίκι) στη Καβάλα για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, και ίδρυσαν δύο Αντιφυματιολογικά Ινστιτούτα με το όνομα "Σισμανόγλειο" στην Αττική και στη Κομοτηνή.


Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο του Νομού Αττικής, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γ. Οικονομίδη και κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη του μηχανικού Π. Μανουηλίδη.


Συνοπτικά το χρονικό του Νοσοκομείου έχει ως εξής:


1936 Στις 6 Δεκεμβρίου, κατατίθεται ο θεμέλιος λίθος της ανέγερσης του Φυματιολογικού Ιδρύματος, από τον Κωνσταντίνο Ι. Σισμάνογλου.
1940 Το ίδρυμα επιτάσσεται από το κράτος για την εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών λόγω της κηρύξης του πολέμου (Οκτώβριος 1940)
1941-1944 Χρησιμοποιείται από τους Γερμανούς ως Γενικό Νοσοκομείο
1945 Επισκευάζεται με σκοπό την επαναλειτουργία του.
1946 Λειτουργεί ως "Φυματιολογικόν Ινστιτούτον Ιωάννου Α. Σισμάνογλου και του Οίκου αυτού"
1951 Πεθαίνει ο ιδρυτής του Κωνσταντίνος Ι. Σισμάνογλου
1956 Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του ιδρύματος λόγω διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων
1958 Επαναλειτουργεί ύστερα από τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων από το κράτος
1972 Διατίθεται το 50% των φυματιολογικών κλινών για νοσηλεία ασθενών που πάσχουν από άλλα νοσήματα.
1985 Υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/53, ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, "Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αττικής "Σισμανόγλειο".
2003 Ανακηρύσσεται βασικό "Ολυμπιακό Νοσοκομείο"

© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]