Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Γραμματεία-Πρωτόκολλο Νοσοκομείου


Πρωτόκολλο Νοσοκομείου
ΕΝΤΥΠΑ προς το ΚΟΙΝΟ και το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / μπορείτε να τα Eκτυπώσετε άμεσα και να τα Καταθέσετε συμπληρωμένα ημέρες και ώρες εργασίας στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου: