Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ειδικές Μονάδες


Ειδικές Μονάδες


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ


Στο πλαίσιο του Τμήματος Διατροφής λειτουργεί καθημερινά από το 1986 το Συμβουλευτικό Κέντρο Διατροφής, σε αυτόνομο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.


Σκοπός της λειτουργίας του είναι:
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Διατροφής, έχει αναπτύξει συνεργασίες με Σχολεία, Πανεπιστήμια, Κ.Α.Π.Η., Υπουργεία, Επιστημονικές Εταιρείες και Φορείς. Συνεργάζεται επίσης με το Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής της Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.


Το Συμβουλευτικό Κέντρο Διατροφής λειτουργεί καθημερινά 9.00π.μ.–14.00μ.μ. - Για να κλείσει κάποιος ραντεβού μπορεί να τηλεφωνήσει στην υπηρεσία φωνητικής πύλης του ΙΑΣΙΣ στον αριθμό 1535 ζητώντας το «ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ» τμήμα.


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2024]