ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Διαθέσιμες Υπηρεσίες (επιλέξτε ανάλογα):

1. Υπηρεσία ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

2. Υπηρεσία ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

3. Υπηρεσία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4. Υπηρεσία ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5. Υπηρεσία ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6. Υπηρεσία ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7. Υπηρεσία ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Invitation to Submit Technical Specifications)