Τεχνική Υπηρεσία Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο                   


 Ανακοινώσεις - Παρατηρήσεις - Διευκρινήσεις - Σημειώσεις :

  • Καμμία διαθέσιμη


Αναλυτικός Πίνακας Διακηρύξεων
TITΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (σε φθίνουσα σειρά)

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(σε φθίνουσα σειρά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟ
(ΟΞΥΓΟΝΟ-ΚΕΝΟ-ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ)» ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

05/05/2020

ΩΡΑ: 12:00

 ΕΛΗΞΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS BUCKY DIAGNOST

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

24/01/2020

ΩΡΑ: 12:00

 ΕΛΗΞΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/01/2020

ΩΡΑ: 13:00

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΑ Νο 41 ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

09/09/2019

ΩΡΑ: 12:00

 ΕΛΗΞΕ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/09/2019

ΩΡΑ: 14:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ)

28/02/2019

ΩΡΑ: 12:00

 ΕΛΗΞΕ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ)

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28/02/2019

ΩΡΑ: 13:00

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ)

06/12/2018

ΩΡΑ: 14:00

 ΕΛΗΞΕ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ)

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/12/2018

ΩΡΑ: 11:00

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

[NA ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ:
1.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ
2.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - προδιαγραφές και χρόνος εγγύησης]

(Άλλες Πληροφορίες διαδικαστικά : Κος ΤΣΕΛΛΟΣ ΓEΩΡΓIΟΣ, τηλ. 2132058448, fax. 2132058614, καθημερινά 10:00-14:00)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή Adobe Acrobat Reader/pdf)

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ)

12/09/2014

ΩΡΑ: 12:00

 ΕΛΗΞΕ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΗΡΙΟ Ν4-ΙΣΟΓΕΙΟ)

12/09/2014

ΩΡΑ: 12:00

Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο,  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

07/01/2014

ΩΡΑ: 10:00

 ΕΛΗΞΕ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

17/12/2013

ΩΡΑ: 10:00

 ΕΛΗΞΕ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

02/07/2013

ΩΡΑ: 10:00

 ΕΛΗΞΕ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

22/11/2011

ΩΡΑ: 10:00

 ΕΛΗΞΕ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

21/06/2011

ΩΡΑ: 10:00

 ΕΛΗΞΕ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

23/11/2010

ΩΡΑ: 11:00

 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

16/11/2010

ΩΡΑ: 11:00

 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΔΩ (μορφή MS-Word/doc)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ και σχετική ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Στοιχεία Επικοινωνίας με την Τεχνική Υπηρεσία


Τηλέφωνο 213 - 2058 - 463 / 350 / 376 / 429 / 399 / 338
Email Email
Fax 210 - 8039611

Επιστροφή στις Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις/Παρατηρήσεις Τμήματος Προμηθειών

Επιστροφή στον Αναλυτικό Πίνακα Διακηρύξεων Τεχνικής Υπηρεσίας

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου