Μικροπρομήθειες Τεχνικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο                   


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (downloading) & ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ,

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ (ως προγράμματος φυλλομέτρησης/browser) του FIREFOX MOZILLA !
ΕΠΙΣΗΣ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, συνιστάται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα Ανανέωση (Refresh/Reload) της σελίδας από την πλευρά του φυλλομετρητή του Η/Υ του Επισκέπτη
(διότι η σελίδα αλλάζει αρκετά συχνά και κάποιοι φυλλομετρητές των επισκεπτών της ενδέχεται να διαχειρίζονται εσφαλμένα και να εμφανίζουν παλαιότερο περιεχόμενο από την προσωρινή μνήμη τους/cache - Κάτι τέτοιο, αν τυχόν παρατηρηθεί, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ !)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ offers@sismanoglio.gr.


ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ "ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ" (download) ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ,

ΤΟ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΡΧΕΙΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ (μορφή αρχείου xls) Στοιχεία Επικοινωνίας με την Τεχνική Υπηρεσία


Τηλέφωνο 213 - 2058 - 463 / 350 / 376 / 429 / 399 / 338
Email Email
Fax 210 - 8039611

 Στοιχεία Επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών


Τηλέφωνο 213 - 2058 - 371 / 448 / 458 / 348 / 394
Email Email
Fax 210 - 6137323 & 210 - 8039635

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου