Ασύρματο Δίκτυο Ασφαλούς και Ελεγχόμενης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Services)   


Υπηρεσίες Διαδικτύου (Wi-Fi): Από τον Απρίλιο του 2024, στα πλαίσια περάτωσης του Έργου «Μαχάων» («Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σημείων WiFi σε Νοσοκομειακές Μονάδες και στοχευμένη αναβάθμιση τοπικών δικτύων Νοσοκομειακών Μονάδων»), διατίθενται στους Πολίτες (Ασθενείς/Επισκέπτες/Κοινό) και το Προσωπικό, Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) μέσω ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (με τις αναγκαίες φραγές/περιορισμούς σε επίπεδο προσβασιμότητας περιεχομένου και υπηρεσιών, για λόγους Ασφάλειας αλλά και διασφάλισης της εξορθολογισμένης χρήσης των διατιθέμενων πόρων). Το Έργο υλοποιήθηκε σε συνέργια με το Προσωπικό Πληροφορικής της ΝΜ, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό επίπεδο κάλυψης σχεδόν σε κάθε Κτήριο της ΝΜ

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Wi-Fi) - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ («sismanoglio_free»)


Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου