Ασύρματο Δίκτυο Ασφαλούς και Ελεγχόμενης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Services) Μονάδας Κυστικής Ίνωσης  

    Ασύρματο Δίκτυο Ασφαλούς και Ελεγχόμενης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Services) στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου   

 [ SISMANOGLIO-HOTSPOT1 & 2 (Wi-Fi) ]


Από 03/04/2012, έχει διατεθεί προς χρήση των Νοσηλευομένων και των Επισκεπτών τους, Υπηρεσία ασφαλούς και ελεγχόμενης πρόσβασης σε Υπηρεσίες Διαδικτύου (web, email), μέσω Ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi).

Η όλη υλοποίηση (διαμόρφωση ειδικού σταθμού εργασίας, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ασύρματου δικτύου και σχετικού λογισμικού, έλεγχοι ασφαλείας και εγκατάσταση στην Μονάδα) έγιναν με ίδια μέσα από το Προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Νοσοκομείου, από την οποία και συντηρείται.

Η εμβέλεια του ασύρματου αυτού δικτύου, καλύπτει το σύνολο των δωματίων της Μονάδας Κυστικής Ίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του ασύρματου (Wi-Fi) προσωπικού εξοπλισμού τους [π.χ. φορητός Η/Υ (notebook & netbook), κινητό τηλέφωνο (smart-phone), ταμπλέτα Η/Υ (tablet) κτλ], ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ (υπάρχουν περιορισμοί), μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο ανωτέρω "SISMANOGLIOHOTSPOT1" (δεν απαιτείται κλειδί ασφαλείας για τη σύνδεσή τους).

Οι Υπηρεσίες αυτές διατίθενται τις ημέρες και ώρες που είναι διαθέσιμο το ασύρματο δίκτυο (δυνατότητα που ελέγχεται λειτουργικά από το Κέντρο Νοσηλείας της Μονάδας). 


 Στοιχεία Επικοινωνίας με Μονάδα Κυστικής Ίνωσης Νοσοκομείου (B' Πνευμονολογική Κλινική)


Τηλέφωνα Επικοινωνίας 213 - 2058 - 375 & 387

Αντιστοίχως, από 10/09/2012, έχει διαμορφωθεί

Ασύρματο Δίκτυο Ασφαλούς και Ελεγχόμενης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Services) και

στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου


 Στοιχεία Επικοινωνίας με τη Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου - Προσωπικό - Ώρες Λειτουργίας


Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης : Κα Κωνσταντά Λίτσα

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ακόλουθες ώρες : 7.00 π.μ. – 14.30 μ.μ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213 - 2058175
Fax 213 - 2058089
Email Επικοινωνίας library@sismanoglio.gr & lkonstanta@gmail.com

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου