Σισμανόγλειο ΓΝΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν.Υ.)                   


   Περιεχόμενα  
Γενικές πληροφορίες - Στελέχωση
Ιστορική Αναδρομή
Άξονες

Δράσης

> Οργάνωση Γραφείου Εκπαίδευσης
> Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Προσωπικού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν.Υ.)
> Κλινική εκπαίδευση Φοιτητών-Σπουδαστών Νοσηλευτικών Σχολών
> Συμμετοχή σε έρευνες-μελέτες-συνέδρια
> Ανακοινώσεις
> Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα
Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix»

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix

Διαδικτυακή e-Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού Υλικού «ΣΙΣΜΑflix» (Γνωστικών αντικειμένων ΥΓΕΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) / SISMAflix


Γενικές πληροφορίες - Στελέχωση

Η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους ασθενείς και το προσωπικό της, ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων της. Στα πλαίσια αυτά το Γραφείο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, λειτουργεί με βασικούς στόχους:

Το Γραφείο Εκπαίδευσης ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης


Ιστορική Αναδρομή

Το 1986 ήταν η αφετηρία σχεδιασμού και οργάνωσης του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, το οποίο λειτουργεί από τότε μέχρι σήμερα συνεχώς και χαρακτηρίζεται  από τα πρώτα οργανωμένα Γραφεία Εκπαίδευσης σε δημόσια νοσοκομεία. Το 1996 διαχωρίστηκε ως προς το αντικείμενο εργασίας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας. Στελεχώθηκε διαχρονικά με αξιόλογους νοσηλευτές, οι οποίοι εργάστηκαν συστηματικά, με επιστημονική μεθοδολογία, ανέδειξαν καινοτόμα νοσηλευτικά και νοσοκομειακά θέματα κάθε περίοδο και ευαισθητοποίησαν σημαντικά το σύνολο του προσωπικού.

 Διαχρονική Στελέχωση Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 Αθανασία Κισσούδη

1986-1996

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα

Ευπραξία Πετροπούλου

1990-1992

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Ευαγγελία Στεφάνου

1992-1994

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Βαρβάρα Στρούμπη

1992-1994

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Ευμορφία Κοκκίνου

1995-1996

2002-2011

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

Δέσποινα Γιαννή

1995-2010

Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα

Παναγιώτα Γκλέκα

1995-1998

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα

Αγλαϊα Αγόρη

1998-2000

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Μαρία Νικολάου

1998-2010

Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα

Ευαγγελία Καλλιανίδου

2001-2007

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Δημήτριος Αντωνακάκης

2004-2010

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Εκπαίδευση σε

Πληροφοριακά Συστήματα

Σταύρος Σερέτης

2005- 2007

Εκπαίδευση σε

Πληροφοριακά Συστήματα

Βασιλική Καρρά

2010 - 2017

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα

Καραντζούλα Ευαγγελία

2011- 2016

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα

Το Γραφείο Εκπαίδευσης δραστηριοποιήθηκε από την αρχή λειτουργίας του με προγράμματα προσανατολισμού για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους,  επιμόρφωσης για στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και νοσηλευτές, όσο και ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων σε βοηθητικό προσωπικό και τραυματιοφορείς.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του εισήγαγε, ήδη από το 1989, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, πρωτότυπο και πρωτοποριακό ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης, που περιελάμβανε τα ατομικά στοιχεία κάθε υπαλλήλου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τις εκπαιδευτικές ενέργειες του, τη θέση του και τις μετακινήσεις του στο Νοσοκομείο, με δυνατότητα σύνδεσης των πληροφοριών.

Τη δεκαετία του 1990 δε, το Γραφείο Εκπαίδευσης οργάνωσε μέσω του Κέντρου Τηλεϊατρικής του Νοσοκομείου και πραγματοποίησε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κύκλους εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών μαθημάτων στο νοσηλευτικό προσωπικό πέντε Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας (Κ.Υ Φιλιατών, Σουφλίου, Λήμνου, Αμυνταίου, Θεσπρωτικού) με μεγάλη επιτυχία.

 Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης


Άξονες Δράσης > Οργάνωση Γραφείου Εκπαίδευσης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Ν.Υ προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους του ως προς α) την αποτύπωση του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος του νοσηλευτικού προσωπικού, β) την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών ανά κλινική ειδικότητα ή ανά νοσηλευτικό τομέα/τμήμα και γ) την έγκαιρη ενημέρωση για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έχει οργανωθεί ως εξής:

i)   Διατηρεί βάση δεδομένων για τη συστηματική καταγραφή του εκπαιδευτικού επιπέδου και των ενεργειών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού, που λειτουργεί ως εκπαιδευτικός φάκελος για κάθε υπάλληλο της Ν.Υ

ii)  Αναπτύσσει και χρησιμοποιεί αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία μέτρησης των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, ταυτόχρονα με την παρακολούθηση του συνεδριακού ενδιαφέροντός του, όπως αυτό απεικονίζεται από τις εκπαιδευτικές άδειες που εγκρίνονται μηνιαίως, ώστε να τεθούν προτεραιότητες στη διοργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου.

iii) Ξεκινά την τακτική ανάρτηση στοιχείων για τις δράσεις του και ενημερωτικών δελτίων για εκπαιδευτικά προγράμματα και επιστημονικές συναντήσεις στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου του Νοσοκομείου.

 Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης


Άξονες Δράσης > Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Προσωπικού Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Ν.Υ.)

Η εκπαίδευση του προσωπικού της Ν.Υ οργανώνεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: α) την εισαγωγική εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων της Ν.Υ και β) τη συνεχή προώθηση της μάθησης στο σύνολο του προσωπικού. 

Α) Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Υπαλλήλων της Ν.Υ

Το πρόγραμμα προσφέρεται αναθεωρημένο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και απευθύνεται στους νέους υπαλλήλους της Ν.Υ με στόχους α) την κοινωνικοποίησή τους στο νέο νοσοκομειακό χώρο, β) την εξοικονόμηση χρόνου και κόπου κάθε νέου υπαλλήλου που αναζητά βασικές πληροφορίες για το νέο εργασιακό του περιβάλλον και γ) την παρουσίαση μιας ρεαλιστικής εικόνας του Νοσοκομείου, των αξιών της Ν.Υ και των προσδοκιών της από αυτούς.

Β) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Νοσηλευτικού Προσωπικού Κάθε Βαθμίδας

i)     Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Υγιεινή και Ασφάλεια στο Νοσοκομείο

Με βασικό στόχο την προστασία ασθενών και προσωπικού το Γραφείο Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, έχει οργανώσει στο παρελθόν και προγραμματίζει και στο μέλλον προγράμματα για την ορθή διαχείριση απορριμμάτων, το ατύχημα στο χώρο εργασίας, τη διαχείριση κρίσεων,  την εφαρμογή κανόνων ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού, την ασφαλή προετοιμασία και χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, καθώς και την ασφαλή μετακίνηση και διακίνηση ασθενών. 

ii)   Πρόγραμμα Φροντιστηριακών Κλινικών Μαθημάτων

Με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού για την αποτελεσματικότερη κλινική πρακτική, το Γραφείο Εκπαίδευσης διοργανώνει σε τακτική βάση κλινικά φροντιστήρια για συγκεκριμένες ομάδες προσωπικού κάθε φορά, με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων του νοσοκομείου ή πιστοποιημένων ειδικών φορέων. Έτσι, έχουν οργανωθεί σεμινάρια BLS - Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, Ανάγνωσης ΗΚΓ, Ελέγχου Λοιμώξεων, Διαχείρισης Θωρακικών Παροχετεύσεων, Σύγχρονων Μεθόδων Θεραπείας Ελκών Πίεσης, Βασικών Θεμάτων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και τις Ηπατίτιδες, Αρχές Μηχανικού Αερισμού και τη Διαχείριση του Διασωληνωμένου Ασθενούς, Βασικές Αρχές ΗΚΓ και Ανάγνωσης Αρρυθμιών, Βασικές Αρχές Χειρωνακτικής Διακίνησης Ασθενών, Νοσηλευτική Δεοντολογία – Νοσηλευτική Ευθύνη, Διαχείριση Καρδιολογικού Ασθενούς.

iii) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Δυναμική της Ομάδας

Το Γραφείο Εκπαίδευσης έχει οργανώσει με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), και προγραμματίζει και στο μέλλον, σεμινάρια Επικοινωνίας-Διαχείρισης Συγκρούσεων-Λήψης Αποφάσεων, Διαχείρισης Φαινομένων Βίας σε Γυναίκες,  Προγραμματισμού – Στοχοθεσίας, Διαχείρισης Stress.

iv) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Βασικές Αρχές Διοίκησης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης, εκτιμώντας την ιδιαίτερη σημασία των σύγχρονων μοντέλων διοίκησης των νοσηλευτικών τμημάτων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, οργανώνει συχνά και σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ σεμινάρια  σε θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Εκπαίδευσης Προϊστάμενων για Αποτελεσματική Διοίκηση.

v)  Πρόγραμμα Κλινικών Εκπαιδευτών

Το Γραφείο Εκπαίδευσης υποστηρίζει το θεσμό των Κλινικών Εκπαιδευτών ανά νοσηλευτικό τμήμα. Έτσι, εκτός από τη συνεργασία με τα κλινικά τμήματα για την επιλογή τους, αναλαμβάνει την προετοιμασία τους με επιμορφωτικά προγράμματα Μεθοδολογίας Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και Εκπαίδευσης Κλινικών Εκπαιδευτών, καθώς και την προώθηση των εκπαιδευτικών τους ενεργειών.

vi) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Πληροφορική

Το Γραφείο Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξοικείωσης του προσωπικού της Ν.Υ με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων, έχει οργανώσει την κατάρτισή του σε βασικές και πιο πολύπλοκες δεξιότητες (επεξεργασία κειμένου, χρήση υπολογιστικών φύλλων, χρήση διαδικτύου, χρήση στατιστικού πακέτου SPSS), αλλά και την εκπαίδευση στο νοσοκομειακό ηλεκτρονικό πρόγραμμα  INFOHEALTH.

vii) Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών

Το Γραφείο Εκπαίδευσης έχει οργανώσει, σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ, εκπαιδευτικά προγράμματα Αγγλικών, Ιταλικών και Ισπανικών διαφόρων επιπέδων, που απευθύνονταν στο σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης


Άξονες Δράσης > Κλινική εκπαίδευση Φοιτητών-Σπουδαστών Νοσηλευτικών Σχολών

Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο συνεργάζεται για την πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών με τα παρακάτω Ιδρύματα και Σχολές:

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης


Άξονες Δράσης > Συμμετοχή σε έρευνες-μελέτες-συνέδρια

Υπό ενημέρωση

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης


Άξονες Δράσης > Ανακοινώσεις

Υπό ενημέρωση

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης


Άξονες Δράσης > Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επιστημονικό Περιοδικό ΕΣΝΕ

            ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Επιστημονικό Περιοδικό Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών

            http://www.mediforce.gr/gr/main_publications_nursing.htm

Επιστημονικά Περιοδικά Νοσηλευτικής Α’ ΤΕΙ Αθήνας

            Το Βήμα του Ασκληπιού

            Health Science Journal

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης


Παθολογική Νοσηλευτική Ειδικότητα

Το Πρόγραμμα της Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας καθορίζεται από το ΦΕΚ 106/τ. Β΄/25-2-1988 και λειτουργεί στο Νοσοκομείο από το 1995 και επί 13 εκπαιδευτικά έτη.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες νοσηλευτές εξειδικευμένες γνώσεις Παθολογικής Νοσηλευτικής, ώστε να αξιολογούν κλινικά προβλήματα και να προγραμματίζουν νοσηλευτικές παρεμβάσεις με σύγχρονες μεθόδους νοσηλευτικής φροντίδας, αλλά και να αναπτύσσουν διαπροσωπικές, διδακτικές δεξιότητες και ερευνητικές ικανότητες.

Το πρόγραμμα της Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας διαρκεί 12 μήνες και χωρίζεται σε 4 εκπαιδευτικές ενότητες διάρκειας 3 μηνών η κάθε μία. Το κατώτερο σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών ορίζεται από το ΦΕΚ στις 1500 ώρες. Το 40% αυτών αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων και το 60% σε κλινική άσκησή τους σε τμήματα των παθολογικών τομέων.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος της Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας απαιτούνται:

Το πρόγραμμα Παθολογικής Νοσηλευτικής ειδικότητας του Σισμανογλείου Νοσοκομείου έχει εκπαιδεύσει 123 νοσηλευτές έως το 2010, από τους οποίους οι 72 προέρχονται από το ίδιο το Νοσοκομείο και οι 43 από άλλα δημόσια νοσοκομεία. Μέχρι το 2010, 50 Ειδικοί Νοσηλευτές Παθολογικής Νοσηλευτικής, 15 Ειδικοί Νοσηλευτές Χειρουργικής Νοσηλευτικής και 11 Ειδικοί Νοσηλευτές Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής εργάζονται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Για το έτος 2011 -2012 παρακολουθούν το πρόγραμμα οκτώ (8) νοσηλευτές (5 από το Σισμανόγλειο και 3 από διαφορετικά Νοσοκομεία της Αττικής).

Το Γραφείο της Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας στελεχώθηκε μέχρι και το τέλος του εκπαιδευτικού έτους 2009-2010 από τις νοσηλεύτριες ΤΕ, κατόχους Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας, κκ. Δέσποινα Γιαννή και Μαρία Νικολάου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του νοσοκομείου, με σύγχρονα εποπτικά μέσα (Η/Υ, videoprojector, διαφανοσκόπιο). Για το τρέχον έτος το Γραφείο στελεχώνεται από τις Νοσηλεύτριες Καρρά Βασιλική και Καραντζούλα Ευαγγελία.

Τα συγγράμματα που διανεμήθηκαν φέτος στους εκπαιδευόμενους είναι:

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης
 Στοιχεία Επικοινωνίας


Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Fax 213 - 2058295
Email Email
Το Γραφείο Εκπαίδευσης, λειτουργεί καθημερινά 07:00-15:00 στο Ισόγειο του Παλαιού Κτηρίου του Νοσοκομείου

 Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Γραφείου Εκπαίδευσης

 Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου