Σισμανόγλειο ΓΝΑ : ΞΕΝΩΝΑΣ "Ξένιος Φλυεύς"                   


   Περιεχόμενα  
Γενικές πληροφορίες: Η λειτουργία ενός Ξενώνα
Ο ξενώνας του Σισμανογλείου: Ίδρυση
Θεραπευτική ομάδα
Παρεχόμενες υπηρεσίες
Ένοικοι
Απολογισμός λειτουργίας
Στοιχεία Επικοινωνίας

Γενικές πληροφορίες: Η λειτουργία ενός Ξενώνα

Οι ξενώνες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Είναι στεγαστικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με χρόνιες ψυχικές ασθένειες. Στόχος τους είναι η παροχή ολοκληρωμένης θεραπείας ώστε μετά από ένα διάστημα οι φιλοξενούμενοι να πετύχουν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομη διαβίωση στην κοινότητα.

Οι χρόνια ψυχικά ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της ψυχικής ασθένειας. Όταν δεν έχουν κατάλληλη και συνεχιζόμενη υποστήριξη μέσα στην κοινότητα, η καθημερινή τους λειτουργικότητα μπορεί να περιοριστεί και να αυξηθεί η πιθανότητα υποτροπής και νοσηλείας.

Η φιλοσοφία ενός ξενώνα είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσο θεραπευτικό πλαίσιο ούτως ώστε οι ψυχικά ασθενείς να καλλιεργήσουν τις ατομικές και κοινωνικές τους ικανότητες και να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς. Απώτερος στόχος είναι να επανέλθουν στην οικογένεια και την κοινότητα διατηρώντας ένα ικανοποιητικό βαθμό αυτονομίας και ευημερίας.

Για να πετύχει αυτούς τους στόχους ο ξενώνας λειτουργεί σαν ένα σπίτι ανοιχτό προς την κοινότητα. Οι ένοικοι με τη συνεχή υποστήριξη του προσωπικού μαθαίνουν να διαχειρίζονται την ψυχική ασθένεια, να φροντίζουν τις καθημερινές τους ανάγκες, αναπτύσσουν τις ατομικές και κοινωνικές τους δεξιότητες και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην απασχόληση, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Ξενώνα


Ο ξενώνας του Σισμανογλείου: Ίδρυση

Ο Ξενώνας «Ξένιος Φλυεύς» υπάγεται στην Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων του Σισμανογλείου ΓΝΑ. Λειτούργησε τον Ιανουάριο του 2009 στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς Φάση Β’ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας με ανεξάρτητο προϋπολογισμό. Είναι ξενώνας μέσης διάρκειας παραμονής (έως 20 μήνες) και υψηλής προστασίας με 24ωρη παρουσία προσωπικού.


Ο ξενώνας του Σισμανογλείου: Θεραπευτική ομάδα

Η ομάδα προσωπικού είναι διεπιστημονική και αποτελείται από ψυχίατρο, νοσηλευτές, βοηθό θαλάμου, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και εργοθεραπεύτρια. Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Κωνσταντίνος Λώλης, Διευθυντής Ψυχίατρος.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Ξενώνα


Ο ξενώνας του Σισμανογλείου: Παρεχόμενες υπηρεσίες

- ψυχιατρική παρακολούθηση
- φαρμακευτική αγωγή
- νοσηλευτική εκτίμηση και φροντίδα
- ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη
- εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
- κοινωνική υποστήριξη
- εργοθεραπεία

- υποστήριξη για εύρεση δημιουργικής απασχόλησης επιμόρφωσης/εκπαίδευσης και εργασίας

- συμβουλευτική και υποστήριξη της οικογένειας του ψυχικά πάσχοντα

- διασύνδεση με ψυχοκοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας

- συνεχιζόμενη παρακολούθηση πρώην ενοίκων που διαμένουν στην κοινότητα σε εξωτερική βάση

- ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας και δράσεις για την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας

- εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας σε θέματα που αφορούν την κοινοτική ψυχιατρική και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Ξενώνα


Ο ξενώνας του Σισμανογλείου: Ένοικοι

Στον ξενώνα φιλοξενούνται άτομα με ιστορικό χρόνιας ψυχικής ασθένειας που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον, ή που έχουν περιβάλλον αλλά η παραμονή τους θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν τη λειτουργικότητα και την αυτονομία τους. 

Η ένταξη ενός νέου ενοίκου γίνεται είτε με πρωτοβουλία του ιδίου ή/και της οικογένειάς του, είτε μετά από πρόταση της μονάδας ψυχικής υγείας που τον παρακολουθεί και τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου.

Κάθε υποψήφιος ένοικος αξιολογείται από την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα του ξενώνα προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον θα ωφεληθεί από την παραμονή του και για το αν είναι σε θέση να ενσωματωθεί στην ομάδα και να ακολουθήσει το πρόγραμμα του ξενώνα. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία και στον ίδιο να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας του ξενώνα και να αποφασίσει και ο ίδιος αν επιθυμεί να έρθει.


Ο ξενώνας του Σισμανογλείου: Απολογισμός λειτουργίας

Στον Ξενώνα του Σισμανογλείου από το Μάιο του 2009 ως το Μάιο του 2017 έχουν φιλοξενηθεί συνολικά 62 ασθενείς, 25 άνδρες και 36 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ενοίκων ήταν τα 42 χρόνια.

Ο στόχος της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό, αφού από τους ενοίκους που ολοκλήρωσαν την παραμονή τους το 82% έχει επανενταχθεί στην κοινότητα και είτε ζει αυτόνομα (35%), είτε με την οικογένειά του (35%), είτε σε προστατευόμενο διαμέρισμα άλλου φορέα (12%). Το υπόλοιπο 18% των ενοίκων έχει μεταβεί σε στεγαστική δομή μακράς παραμονής για να συνεχιστεί η θεραπεία του (πίνακας 1).

Ποσοστό 20% των ενοίκων εργάστηκε ή εργάζεται σε ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) ή παρακολούθησε επιδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Η  συντριπτική πλειοψηφία των ενοίκων (ποσοστό 84%) που έφυγαν από τον ξενώνα δεν έχει παρουσιάσει σοβαρή υποτροπή της νόσου ούτε χρειάστηκε επανεισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική (πίνακας 2).

Πίνακας 1. Συνολικό ποσοστό αποκατάστασης

 

Πίνακας 2. Ποσοστά υποτροπών μετά τον ξενώνα

            Στοιχεία Επικοινωνίας


Διεύθυνση Ξενώνα «Ξένιος Φλυεύς» ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμ. Φλέμινγκ

Λεωφόρος Πεντέλης 137 (όρια Χαλανδρίου & Βριλησσίων) Τ.Κ. 152 34
Τηλέφωνο Επικοινωνίας και Fax 210 - 6856449
Email xenonas@sismanoglio.gr

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Ξενώνα

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου