Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 

 


               Διαδικτυακή ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» Ν.Π.Δ.Δ.                


H Διαδικτυακή ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ βρίσκεται Yπό Kατασκευή > Σύντομα κοντά σας!


 

Yλοποίηση και ενσωμάτωση στον διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (βασισμένης στο ανοιχτό λογισμικό Moodle) για τις ανάγκες του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, σε εκ νέου (custom) υλοποίηση (με ίδια μέσα από το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής του Νοσοκομείου,  με μηδενικό κόστος για τον Φορέα).


Η νέα υλοποίηση ήδη εξελίσσεται στη μέγιστη δυνατή νεότερη συμβατή έκδοσή της ως προς τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου πλάνου φιλοξενίας.


Το περιεχόμενο της Πλατφόρμας (Εκπαιδευτικό Υλικό/Μαθήματα/Ανακοινώσεις κλπ) αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και τελεί υπό την Επιμέλεια του προσωπικού του Γραφείου Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου.

 © Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2022]