ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ιατρική


Ιατρική
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ιατρική