ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Νοσηλευτική


Νοσηλευτική
Προϊσταται η Δρ. Παναγιώτου Ασπασία


Διαρθρώνεται σε 4 τομείς:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Επιλέξτε για σχετικά αναλυτικότερα εδώ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)