ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ιατρική


Ιατρική
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ιατρική