Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ


ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
To Τμήμα στελεχώνεται ως ακολούθως : Δρ. Αντωνόπουλος Πέτρος (εκτελώντας και χρέη Διευθυντή Εργαστηριακού Τομέα) [είναι εγκατεστημένοι δύο (2) Αξονικοί Τομογράφοι και ένας (1) Μαγνητικός Τομογράφος, ενώ υπηρετούν άλλοι τέσσερις (4) Διευθυντές οι κ. Δαλαμαρίνης Κωνσταντίνος, κ. Πετρουλάκης Ανδρέας, κ. Κουρής Σπυρίδων και η κ. Ζλατίδου Ξαφνούλα και με τον βαθμό του επιμελητή Α' οι κ. Κεντρή Κυριακή και ο κ. Μιχαηλίδης Άγγελος]


Τηλέφωνα επικοινωνίας για τον προγραμματισμό ραντεβού για:
- Αξονική Τομογραφία 213.20.58.335 & 213.20.58.639
- Μαγνητική Τομογραφία 213.20.58.613 & 213.20.58.389Για περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ.
ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ