ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία


Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Στο Νοσοκομείο μας λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ειδικότητων.


Για τον προγραμματισμό της εξέτασής σας (κλείσιμο ραντεβού) σε κάποιο από τα παρακάτω ιατρεία, παρακαλούμε επικοινωνείστε με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ του ΙΑΣΙΣ, στο 1 5 3 5 .


Α/Α ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
1 ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ 15 ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 21 - 27 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
3 ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΛ. ΔΕΥΤΕΡΑ 08.00-10.00
4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΝΕΥΜ/ΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4 ΠΕΜΠΤΗ 13.00-15.00
5 ΑΣΘΜΑΤΟΣ 12
12
12
12
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-13.00
10.00-12.00
12.00-14.00
10.00-11.00
6 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 2
15
20
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
10.00-12.00
12.30-14.30
10.00-12.00
7 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 14 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
8 ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00
09.00-12.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-12.00
9 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ 30 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
10 ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 15 ΠΕΜΠΤΗ 12.00-14.00
11 ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 15 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
12.00-14.00
08.00-10.00
12 ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 4
2
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
09.30-13.00
12.00-14.00
13 ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
3 ΔΕΥΤΕΡΑ 12.00-14.00
14 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.00-12.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-12.00
15 ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ 3 ΠΕΜΠΤΗ 08.00-10.00
16 ΚΥΣΤΙΚΗΣ
ΙΝΩΣΗΣ
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.00-13.00
17 ΛΙΘΟΘΡΥΨΙΑΣ ΟΥΡΟΛ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
18 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
19 ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 3 ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
13.00-15.00
13.00-15.00
20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 5 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.30-11.00
08.00-11.00
08.00-11.00
08.00-11.00
21 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 2 ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12.00-14.00
12.00-14.00
12.00-14.00
22 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΥΡΟΛ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.30-13.00
09.30-13.00
08.00-14.00
10.00-14.00
23 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 16 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
09.30-12.30
09.30-12.30
09.30-12.30
09.30-12.30
24 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 2 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
25 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 4
4
4
4
4
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.00-13.00
10.00-13.00
08.30-10.30
10.00-13.00
08.30-12.30
26 ΠΡΟΣΤΑΤΗ 4 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
07.30-08.30
07.30-08.30
07.30-08.30
27 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 22 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00
28 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΨΥΧ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
10.00-12.00
10.30-13.00
29 ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ
(ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ)
ΥΠΕΡΤ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
30 ΥΠΝΙΚΗ
ΑΠΝΟΙΑ
ΕΡΓ.
ΥΠΝΟΥ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
10.00-12.00
10.00-12.00
31 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 15 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
32 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.00-12.00
09.30-11.00
10.00-11.30
10.30-12.00
09.00-10.30
33 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΧ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09.30-11.00
10.00-12.30
10.00-12.30
10.00-12.30
34 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 17 - 18 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.00-13.00
08.30-13.00
08.30-13.00
10.00-13.00
08.30-13.00
35 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.00-10.00
08.00-10.00
36 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ
ΝΟΣΟΣ
2 ΤΡΙΤΗ 12.00-14.00
37 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00-15.00
38 ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΨΥΧ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
39 ΜΑΣΤΟΥ
- ΠΕΜΠΤΗ
10.00-13.00
40 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ 27 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
41 ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ (Χ.Α.Π.) 12 ΠΕΜΠΤΗ
10.30-12.30


ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ:
Στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο της Μονάδας, μετά τηλεφωνικό ραντεβού στο 1535, προγραμματίζονται ασθενείς για εξέταση είτε κατά την πρωινή λειτουργία του (Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 9.00-11.00) ή την απογευματινή λειτουργία (κάθε Πέμπτη 15.00-17.00).


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ