Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (αφορούν το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ):


- ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων: Ακυρώνεται το μάθημα της Τετάρτης 21/2/2018 του κ. Γονιδάκη.


- ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων: Στις 14/02 θα πραγματοποιηθεί αντί της ομιλίας του κυρίου Σαμιωτάκη, η ομιλία του κυρίου Μπλέτσου με θέμα 'Συγκρότηση της εφηβικής ταυτότητας και διαδίκτυο από μια ψυχο-κοινωνιολογική οπτική'. Αντίστοιχα η ομιλία του κυρίου Σαμιωτάκη μεταφέρεται για την Τετάρτη 25/04/2018.


- Υλοποίηση Δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του πληθυσμού για την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, στο ΠΛΑΙΣΙΟ της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού-Διατροφής (World Food Day) της 16/10/2017 με θέμα 'Αλλάξτε το μέλλον της μετανάστευσης-επενδύστε στην ασφάλεια και την αγροτική ανάπτυξη'. Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf).


- ΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΟΥΣ και Φαρμακοποιούς (πηγή ΕΟΠΥΥ)-ΝΕΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Η προθεσμία για την δωρεάν διάθεση USB token και τη δημιουργία Ψηφιακών Πιστοποιητικών ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ! Παρακαλούνται εκ νέου οι χρήστες των Εφαρμογών Υγείας (Ιατροί/Φαρμακοποιοί), που δεν έχουν τυχόν ακόμη αιτηθεί για Α.Δ.Δ.Υ. (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής-USB token), να προχωρήσουν άμεσα στη σχετική αίτησή τους στο Μητρώο ΕΟΠΥΥ, το αργότερο μέχρι και τις 12/03/2018! Για να ενημερωθείτε επί της επίσημης νεώτερης ανακοίνωσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ και επί της Διαδικασίας, επιλέξτε εδώ.


- ΑΦΟΡΑ ειδικευόμενους Ψυχίατρους, ψυχολόγους και ειδικούς του χώρου των υπηρεσιών Υγείας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ψυχιατρικής κλινικής Ενηλίκων (2018), με Θέμα 'ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ' / Πληροφορίες στο τηλ.2132058302. Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ και με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf).


- ΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΟΥΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ψυχιατρικής κλινικής για το έτος 2017-2018, που θα γίνεται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ψυχιατρικής κλινικής κάθε δεύτερη Πέμπτη 9:00-10:30π.μ./Πληροφορίες στο τηλ.2132058323. Για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf).


- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων: 1)ανακοινώνεται πως από 1/11/2017 μέχρι και τον Μάϊο 2018 θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 'Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων' με ομιλητές υψηλού επιστημονικού κύρους, 2)για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ με το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επιλέξτε εδώ (μορφή αρχείου pdf).


- Απόφαση Δ.Σ. περί «Έγκρισης Διαδικασίας-Κανονισμού Περιοδικής Εκκαθάρισης Αρχείων» - Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (μορφή αρχείου pdf - ΑΔΑ:9ΛΠΘ4690Ω5-ΧΟΛ)


- Αφορά ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε από την ειδική ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού.


ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :


Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου