Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (αφορούν το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ):


Περί ΓΚΠΔ (GDPR) - Eπιλέξτε ΕΔΩ για να Ενημερωθείτε με την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Ασθενών του Νοσοκομείου (αρχείο pdf)
Πληροφόρηση: Στον Διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου, γίνεται ελαχίστη χρήση cookies (μέχρι νεωτέρας)!
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) [General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)] :
Αναφορές-Αναλυτικό Υλικό (επιλέξτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο):
- Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27/04/2016 (αρχείο μορφής pdf)
- Η ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27/04/2016 (αρχείο μορφής pdf)
- ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ/GDPR)-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (αρχείο μορφής pdf)
- Διαδικτυακός Τόπος «Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»
Στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του DPO για το Νοσοκομείο:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: KKL Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε.
Email επικοινωνίας: dpo@sismanoglio.gr & dpo-service2@privacyadvocate.gr

*** ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (10/01/2022): ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για κάποια προγράμματα η 14/01 και για άλλα η 29/01/2022: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (E-LEARNING) ΕΚΠΑ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Διάφορα Σεμινάρια εντός 2022: ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ SAVE THE DATES / ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 2022 (32η ΣΕΙΡΑ) - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Συνέδριο 28-30/01/2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ, ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Συνέδριο 04-06/05/2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ / 9th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHYSIOTHERAPY IN PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Ενημέρωση για νέο πρόγραμμα βοηθητικών συνεδριών για παιδιά με κάποιες δυσκολίες ηλικίας 0-5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΙΨΥΠΕ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΕΨΨΠΕ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το 48ο ΕΠΙΣ 12-14 ΜΑΪΟΥ 2022 στην ΑΘΗΝΑ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Πρόσκλησης υποβολής περιλήψεων μέχρι 31/01/2022: 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Συνέδριο 28/02/2022 έως 02/03/2022 - Προθεσμία υποβολής περιλήψεων 22/12/2021: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2021 - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Οδηγίες για τα Σεμινάρια που κάνει η ΕΕΠΝΕ στο 'ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Συνέδριο 04-06/05/2022: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ '9th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHYSIOTHERAPY IN PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH' - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Συνέδριο 27-29/01/2022: 12ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ERA) - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΝΕΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΣΥΝΕΔΡΙΟ στις 14-16/04/2022: 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Πρόγραμμα Επιστημονικών Εκδηλώσεων από 29/09/2021 έως 22/06/2022: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER 2021-2022 - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (9) ΕΝΝΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 110 ΤΟΥ Ν.4674/2020 (Α 53) - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ από 10/2021 έως και 06/2023, κάθε Τετάρτη: ΔΙΕΤΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 'Η Θεραπεία Συμπεριφοράς των Διαταραχών Άγχους, της Ιδεοψυχαναγκαστικής και της Μετατραυματικής Διαταραχής' - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


*** ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


*** ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


*** ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (LINKS) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ <<ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ COVID-19: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ/ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ>> - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


Εξ' αποστάσεως ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υγειονομικού Προσωπικού: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19 - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19' - Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα, επιλέξτε ΕΔΩ (μορφή αρχείου - pdf)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤ΄ ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ Γ.Ν. «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»: Για να ενημερωθείτε αναλυτικά, επιλέξτε ΕΔΩ για την ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού


- Απόφαση Δ.Σ. περί «Έγκρισης Διαδικασίας-Κανονισμού Περιοδικής Εκκαθάρισης Αρχείων» - Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (μορφή αρχείου pdf - ΑΔΑ:9ΛΠΘ4690Ω5-ΧΟΛ)


- Αφορά ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε από την ειδική ιστοσελίδα του Τμήματος Προσωπικού.


ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ :


ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - «Eρωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών TEΠ ΓΝA Σισμανόγλειο»


ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ