Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διοικητική - Τεχνική


Διοικητική - Τεχνική
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Προϊσταται η κ. Τίκα Αικατερίνη, Διευθύντρια Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας.


Η Διοικητική Υπηρεσία έχει τρεις (3) Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Οικονομικού της οποίας προϊσταται η κ. Ευδαίμων Αθανασία, την Υποδιεύθυνση Διοικητικού της οποίας προϊσταται ο κ. Ευθυμίου Χριστόφορος και την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής της οποίας προϊσταται η κ. Πετροπούλου Σταυρούλα:


Υποδ/νση Διοικητικού - Προϊστάμενος: Ευθυμίου Χριστόφορος


ΤΜΗΜΑΤΑ:


- Γραμματείας


- Ανθρώπινου Δυναμικού


- Κίνησης Ασθενών


- Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών


Υποδ/νση Οικονομικού - Προϊσταμένη: Ευδαίμων Αθανασία


ΤΜΗΜΑΤΑ:


- Οικονομικού


- Προμηθειών


- Επιστασίας-Ιματισμού


Υποδιεύθυνση Πληροφορικής - Προϊσταμένη: Πετροπούλου Σταυρούλα


ΤΜΗΜΑΤΑ:


- Τμήμα Λειτουργίας & Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (Software)


- Τμήμα Λειτουργίας & Διαχείρισης  Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware)


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


Προϊσταται ο κ. Γεώργιος Θεοδώρου, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας.


Περιλαμβάνει τα ΤΜΗΜΑΤΑ Τεχνικού, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.