ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Διοικητική - Τεχνική


Διοικητική - Τεχνική
Διοικητική


Προϊσταται η κ. Τίκα Αικατερίνη, Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας.


Η Διοικητική Υπηρεσία έχει δύο Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Οικονομικού της οποίας προϊσταται η κ. Δουλή Χρυσάνθη και την Υποδιεύθυνση Διοικητικού της οποίας προϊσταται ο κ. Ευθυμίου Χριστόφορος, και τα παρακάτω ΤΜΗΜΑΤΑ:
Τεχνική - Ξενοδοχειακή Υπηρεσία


Προϊσταται η κ. Παναγιώτα Μαρκάκη, Διευθύντρια Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας.


Περιλαμβάνει τα ΤΜΗΜΑΤΑ Τεχνικού, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.