Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ιατρική


Ιατρική
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Νικόλαος Τράκας Δρ., EurClinChem
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Σύγχρονος και πλήρης εξοπλισμός για τη κάλυψη τριτοβαθμίου Νοσοκομείου αναφορικά με εργαστηριακές εξετάσεις της Κλινικής Χημείας.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

1. Γενικές βιοχημικές εξετάσεις

2. Βιοχημικές εξετάσεις ούρων και σε άλλα βιολογικά υγρά

3. Ορμόνες

4. Δείκτες νεοπλασίας

5. Καρδιακοί δείκτες

6. Δείκτες αναιμίας

7. Επίπεδα φαρμάκων

8. Άλλες εξετάσεις (Ηλεκτροφόρηση-ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, Χημική ανάλυση λίθων, κ.ά.)ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:

Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Βιοχημικοί : 10

Τεχνολόγοι : 3 ΤΕ, 7 ΔΕ

Εκπαιδευόμενοι Ιατροί : 2

Γραμματέας : 1ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1. Εξετάσεις ρουτίνας και επείγουσες κατά μέσον όσο μηνιαίως 150.000.

2. Συμμετοχή σε μηνιαίους εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους (Ελλάδα-Εξωτερικό) για το σύνολο των εξετάσεων.

3. Το προσωπικό του Βιοχημικού Τμήματος συμμετέχει σε συνέδρια, εσωτερικού και εξωτερικού, εκπονώντας πρότυπες εργασίες είτε με την μορφή της παρουσίασης, είτε σε μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης, εκπονεί δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Ξένα επιστημονικά περιοδικά, συμμετέχει στην εκπόνηση Διδακτορικών διατριβών κ.ά.

4. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για ειδικευόμενους Ιατρούς, φοιτητές Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας, Τεχνολόγους Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων, Σπουδαστές ΙΕΚ και Νοσηλεύτριες.ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Γραμματεία: 213-2058-749

Εργαστήριο: 213-2058-744

Διευθυντής: 213-2058-740


Ιατρική


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2022]