Σισμανόγλειο ΓΝΑ : Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης       


   Περιεχόμενα  
Αρμοδιότητες
Εκπαίδευση
Έρευνα
Επικοινωνία

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τα άρθρα 5,14 του Οργανισμού (ΦΕΚ 3475/Β/31.12.2012) του Νοσοκομείου, που αναφέρεται στις Υπηρεσίες, τα Τμήματα και τα Γραφεία που απαρτίζουν το Νοσοκομείο, στο κεφάλαιο Β αναφέρεται το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας, το οποίο ανήκει απευθείας στη Διοίκηση και ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι υπευθυνότητες και ο ρόλος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, ως εξής:

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Εκπαίδευση

Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για την υποβολή εκπαιδευτικών αιτημάτων στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την αντίστοιχη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων αποκλειστικά για τους εργαζόμενους των τριών νοσοκομειακών μονάδων.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Έρευνα

Διαδικασία Έγκρισης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στην σχετική ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ που τηρείται στο "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΜ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-TK 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος : Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ

Τηλέφωνο : 213 2058 876

e-mail : quality@sismanoglio.gr ( & poiotita@sismanoglio.gr )


Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου