Σισμανόγλειο ΓΝΑ : Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης       


   Περιεχόμενα  
Αρμοδιότητες-Υπευθυνότητες
Όραμα
Δράσεις Ποιότητας
Μελλοντικές Δράσεις
Έρευνα
Επικοινωνία

Αρμοδιότητες-Υπευθυνότητες

Σύμφωνα με τα άρθρα 5,14 του Οργανισμού (ΦΕΚ 3475/Β/31.12.2012) του Νοσοκομείου, που αναφέρεται στις Υπηρεσίες, τα Τμήματα και τα Γραφεία που απαρτίζουν το Νοσοκομείο, στο κεφάλαιο Β αναφέρεται το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας, το οποίο ανήκει απευθείας στη Διοίκηση και ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι υπευθυνότητες και ο ρόλος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, ως εξής:

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Όραμα

Το ΟΡΑΜΑ μας και η βασική επιδίωξη του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης είναι η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της Διοίκησης, που έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του Νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου, η συμβολή στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συμμετοχή μας σε προληπτικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε οικονομίες κλίμακας, η οργάνωση και η διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου, η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, του προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων  και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους .

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Δράσεις Ποιότητας

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στην σχετική ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ για τα "Έντυπα συγκατάθεσης Ασθενή"

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Μελλοντικές Δράσεις

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Έρευνα

Διαδικασία Έγκρισης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στην σχετική ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ που τηρείται στο "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος


Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΜ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-TK 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος : Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

MSc Βιοστατιστική, MSc Πληροφοριακά Συστήματα, PhD in Machine learning - Decision trees
Scopus profile Google Scholar dblp computer science bibliography PubMed

Τηλέφωνο : 213 2058 876

e-mail : quality@sismanoglio.gr ( & poiotita@sismanoglio.gr )

 


Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Τμήματος

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου