Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ιατρική


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Προσωπικό-Στελέχωση:
Υπεύθυνη Δρ Χατζηκυριάκου Ρέα, Διευθύντρια ΕΣΥ (Βιοπαθολόγος)


Ιατρικό Προσωπικό:
> Αλαφάκη Ελένη Δ/ντρια (Βιοπαθολόγος)
> Μπακάλη Μαρία Δ/ντρια (Βιοπαθολόγος)
> Κεχαγιά Μαρία (Επιμελήτρια Β')
> Ρενιέρη Ελευθερία (Επικουρική Ιατρός)


Τεχνολόγοι: 8 θέσεις Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
> Β.Ηλία
> Κ.Καρατοσίδη
> Xρ.Κασιδόκωστα
> Β.Κότσο
> Α.Πρίφτης
> Α.Ρογκάκου
> Δ.Σκαρλάτου
> Ε.Φαρμάκης


Eιδικευόμενοι Ιατροί:
> To νοσοκομείο δίνει πλήρη ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (13 θέσεις ειδικευομένων ιατρών).
> O χρόνος εκπαίδευσής τους στο Αιματολογικό Εργαστήριο είναι εννέα (9) μήνες και τρεις (3) μήνες Αιμοδοσία.
> To αιματολογικό εργαστήριο παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες χρησιμοποιώντας επικυρωμένες και σύγχρονες μεθόδους διενέργειας εξετάσεων και τελευταίας τεχνολογίας αναλυτικά συστήματα.
> Το προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής δεοντολογίας και εχεμύθειας.


- Εξυπηρέτηση εξωτερικών ασθενών
> Για ραντεβού στα εξωτερικά τακτικά ιατρεία για εξετάσεις η εξυπηρέτηση γίνεται από τo 1535. ΟΙ ασθενείς θα πρέπει να έχουν έγκυρη ηλεκτρονική εντολή από τον ιατρό τους με όλες τις εξετάσεις και να τακτοποιήσουν ταμειακά την εντολή στη Γραμματεία του -1ου ορόφου .ΟΙ αιμοληψίες για τους εξωτερικούς ασθενείς γίνονται στον -1ο όροφο στο τμήμα αιμοληψιών και ώρα 8.00 έως 13.00 μ.μ.
> Οι απαντήσεις των εξετάσεων παραλαμβάνονται από το γραφείο 16 του -1ου ορόφου.
> Ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή εξυπηρετούνται καθημερινά όλες τις ώρες του πρωινού ωραρίου και λαμβάνουν την απάντηση εντός 2 ωρών.


- Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος
> Το αιματολογικό εργαστήριο ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαδικασίες Διαπίστευσης.
> Από τον Οκτώβριο του 2013 ξεκίνησε η διαδικασία της διαπίστευσης του αιματολογικού εργαστηρίου η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά ISO 15189:2012 (Aξιολόγηση Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. Πιστ. 1057 15/09/2016).


Εξοπλισμός:
Σύγχρονος και πλήρης εξοπλισμός για την κάλυψη Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου με αναλυτές:
> Αιματολογικός αναλυτής Sysmex XE 2100 (2)
> Aναλυτής αιμόστασης ΒCSXP (2)
> Aναλυτής λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (PFA-100)
> Aναλυτής Τ.Κ.Ε.(ΜΙCRO-SED SYSTEM)
Πλήρης μηχανοργάνωση του τμήματος (BIOLIS SYSTEM)


Εργαστηριακές εξετάσεις
-Eξετάσεις αιματολογικών αναλυτών:
> Γενική αίματος 18 παραμέτρων
> Διαφορικός τύπος λευκοκυττάρων από επίχρισμα περιφερικού αίματος
> ΔΕΚ
> Μέτρηση εμπυρήνων ερυθρών (NRBC)
> Τ.Κ.Ε.
> Εξέταση περιφερικού αίματος για κύτταρα λύκου
> Εξέταση Laveran
> Test δρεπάνωσης
> Ηωσινόφιλα πτυέλων
> Αιμοσιδηρίνη ούρων
> Ανίχνευση ψυχροσυγκολλητινών
> Ανίχνευση κρυοσφαιρινών
-Εξετάσεις αναλυτών αιμόστασης-θρόμβωσης:
> Συστολή θρόμβου
> PT-Χρόνος προθρομβίνης/INR
> APTT-Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης
> Ινωδογόνο
> Παράγοντες V, VII, VIII, IX,X,XI,XII
> Factor Von Willebrand Ac
> Factor Von Willebrand Ag
> Innovance Heparin (anti-Xa)
> ΑΤΙΙΙ (αντιθρομβίνη ΙΙΙ)
> LA αντιπηκτικό (ανασταλτής λύκου)
> Πρωτεΐνη C
> Πρωτεΐνη S Free (Ag)
> APC-R
> PAI
> FDP
> D-Dimers
> Έλεγχος λειτουργικότητας ΑΜΠ (PFA-100)


Δραστηριότητες:
> Εξετάσεις ρουτίνας και επείγουσες κατά μέσον όρο μηνιαίως 17000
> Συμμετοχή σε εξωτερικό έλεγχο ποιότητος της γενικής αίματος και πήξης (εξωτερικό)
> Επιπλέον γίνεται και εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος για το σύνολο των εξετάσεων καθημερινά
> Διαπίστευση των εξετάσεων πήξης (PT, INR, APTT, FIBRIN, D-DIMERS, ATIII) κατά ΙSO 15189:2012, ΕΣΥΔ, Νο 1057/15-09-2016
> Διαπίστευση της γενικής αίματος κατά ISO 15189:2012, ΕΣΥΔ, Nο 1057/15-09-2016
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ,ΛΗΨΗΣ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρχείο μορφής pdf)
> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (Αρχείο μορφής pdf)
> Παρακολούθηση Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων
> Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ειδικευομένους ιατρούς, τεχνολόγους βοηθούς Ιατρικών Εργαστηρίων και σπουδαστών ΙΕΚ


ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
> Γραμματεία: 213-2058730
> Eργαστήριο πήξης: 213-2058731
> Γρ.Iατρών: 213-2058736
> Γρ.Διευθύντριας: 213-2058733


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2022]