ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ιστορική Αναδρομή


Κωνσταντίνος Σισμάνογλου
Ο ιδρυτής Κωνσταντίνος Σισμάνογλου
Η οικογένεια Σισμανόγλου καταγόταν από τη Μ. Ασία. Ο Ιωάννης Σισμάνογλου, ασχολήθηκε με το εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη και ήταν μέλος της Επιτροπής Τραπεζιτών για το Φόρο της Δεκάτης. Υπήρξε μέγας ευεργέτης της Μεγάλης του Γένους Σχολής και της Επιτροπής της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας στην Αγκυρα. Από τον γάμο του με την Αικατερίνη Κιουπεντζόγλου απέκτησε τρεις (3) γιους τον Αλέξανδρο, τον Κωνσταντίνο και τον Αναστάσιο.


Οι Κωνσταντίνος και Αναστάσιος Σισμάνογλου ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα τους, χρηματοδότησαν πολλά έργα του Ελληνισμού στην Πόλη, παραχώρησαν το 1922 ένα μεγάλο κτήμα (τσιφλίκι) στη Καβάλα για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, και ίδρυσαν δύο Αντιφυματιολογικά Ινστιτούτα με το όνομα "Σισμανόγλειο" στην Αττική και στη Κομοτηνή.


Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο του Νομού Αττικής, σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γ. Οικονομίδη και κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη του μηχανικού Π. Μανουηλίδη.


Συνοπτικά το χρονικό του Νοσοκομείου έχει ως εξής:


1936 Στις 6 Δεκεμβρίου, κατατίθεται ο θεμέλιος λίθος της ανέγερσης του Φυματιολογικού Ιδρύματος, από τον Κωνσταντίνο Ι. Σισμάνογλου.
1940 Το ίδρυμα επιτάσσεται από το κράτος για την εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών λόγω της κηρύξης του πολέμου (Οκτώβριος 1940)
1941-1944 Χρησιμοποιείται από τους Γερμανούς ως Γενικό Νοσοκομείο
1945 Επισκευάζεται με σκοπό την επαναλειτουργία του.
1946 Λειτουργεί ως "Φυματιολογικόν Ινστιτούτον Ιωάννου Α. Σισμάνογλου και του Οίκου αυτού"
1951 Πεθαίνει ο ιδρυτής του Κωνσταντίνος Ι. Σισμάνογλου
1956 Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του ιδρύματος λόγω διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων
1958 Επαναλειτουργεί ύστερα από τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων από το κράτος
1972 Διατίθεται το 50% των φυματιολογικών κλινών για νοσηλεία ασθενών που πάσχουν από άλλα νοσήματα.
1985 Υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/53, ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, "Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αττικής "Σισμανόγλειο".
2003 Ανακηρύσσεται βασικό "Ολυμπιακό Νοσοκομείο"