Σισμανόγλειο ΓΝΑ : ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                   


   Περιεχόμενα  
Γενικές πληροφορίες
Ταυτότητα Τμήματος & Υπηρεσίες
Επικοινωνία-Εφημερία-Τηλέφωνα Επικοινωνίας-Ώρες Λειτουργίας
Προσωπικό Τμήματος
Οδηγός Διαχείρισης Βιολογικών Δειγμάτων
Βασικές Οδηγίες για την προετοιμασία των ασθενών, τη λήψη, την αποθήκευση και τη μεταφορά των δειγμάτων στο Εργαστήριο / Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Διενεργούμενες Εξετάσεις
Γενικές Οδηγίες
Στοιχεία Εργαστηρίου Φυματίωσης
Εκπαίδευση και Πρόγραμμα Μαθημάτων

Γενικές πληροφορίες

Το Βιοπαθολογικό Τμήμα (ΒΤ) της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο» του ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» ΝΠΔΔ, έχει εκτεταμένη εμπειρία  στη διεξαγωγή και στην ερμηνεία εξετάσεων ασθενών με ιογενείς, βακτηριακές, μυκητιασικές και παρασιτικές λοιμώξεις, στην απομόνωση και ταυτοποίηση μυκοβακτηριδίων και εξειδίκευση στη διαχείριση δειγμάτων ασθενών με Κυστική ΄Ινωση.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κλινικούς Ιατρούς του Νοσοκομείου υποστηρίζοντας τη διάγνωση, τη θεραπεία και την φροντίδα των ασθενών. Επιπλέον, το Τμήμα διεξάγει κλινικές μελέτες, συμβάλλοντας στην έρευνα της επιστημονικής κοινότητας.

Κύριο μέλημα της Διεύθυνσης και του προσωπικού του ΒΤ είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, που διασφαλίζεται από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 15189:2012.

Υπεύθυνος Βιοπαθολογικού Τμήματος : Μαρτσούκου Μαρία

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος


Ταυτότητα Τμήματος και Υπηρεσίες

Το Βιοπαθολογικό Τμήμα (ΒΤ) της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο», από την ίδρυση του Νοσοκομείου (1946), αποτελεί σταθμό στη διάγνωση μολυσματικών ασθενειών και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες, που παρέχει το ΒΤ στο Νοσοκομείο είναι :

 1. Λόγω της φύσης των νοσηλευομένων ασθενών (π.χ. ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα) έχει αναπτύξει μεθοδολογίες διερεύνησης αναπνευστικών νοσημάτων σε κλινικά δείγματα (π.χ. πτύελα, προστατευμένη βούρτσα, BAL κ.α.)

 2. Λόγω της νοσηλείας ασθενών με Κυστική ΄Ινωση (ΚΙ) έχει αναπτύξει μεθοδολογίες διαγνωστικής διερεύνησης πτυέλων των ασθενών αυτών (απομόνωση και ταυτοποίηση ειδικών παθογόνων π.χ. Burkholderia species), προλαμβάνοντας ενδεχόμενο κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή.

 3. Ανέπτυξε και διαρκώς βελτιώνει μεθοδολογίες διάγνωσης γεννητικού συστήματος ανδρών (ανάγκες ιατρείου προστατίτιδας, σπερμοδιαγράμματα).

 4. Ανέπτυξε και συνεχώς βελτιώνει μεθοδολογίες μικροβιολογικής διάγνωσης λοιμώξεων από απαιτητικούς μικροοργανισμούς (π.χ. Nocardia, C.difficile, κ.α.).

 5. Κατέχει τη τεχνογνωσία διάγνωσης μυκοβακτηριδιακών λοιμώξεων. Είναι εργαστήριο βιοασφάλειας επιπέδου 3 στο τομέα διάγνωσης της φυματίωσης καθόσον μικροσκοπεί, καλλιεργεί, απομονώνει, ταυτοποιεί και ελέγχει τη συμπεριφορά των μυκοβακτηριδίων στα αντιφυματικά φάρμακα.

 6. Κατέχει την τεχνογνωσία εφαρμογής μοριακών τεχνικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη διάγνωση των μυκοβακτηριδιακών λοιμώξεων. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται άμεσα και σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά πρωτόκολλα στους κλινικούς ιατρούς. Συγκεκριμένα οι μοριακές μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι α) Real time PCR (για άμεση αναζήτηση γενετικού υλικού του συμπλέγματος Tb) β) ανάστροφος υβριδισμός (άμεση αναζήτηση γενετικού υλικού μυκοβακτηριδίων, ταυτοποίηση και έλεγχος γονιδίων αντοχής στη ριφαμπικίνη και στην ισονιαζίδη).

 7. Συμμετέχει σε προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου Ποιότητας ταυτοποίησης κοινών αεροβίων και αναεροβίων μικροβίων, ταυτοποίησης μυκοβακτηριδίων και αντιβιογράμματος αεροβίων μικροβίων με άριστα αποτελέσματα.

 8. Συμμετέχει σε προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας ανοσολογικών εξετάσεων

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος


Επικοινωνία-Εφημερία-Τηλέφωνα Επικοινωνίας-Ώρες Λειτουργίας

Το Βιοπαθολογικό Τμήμα ανήκει στον Εργαστηριακό Τομέα του Οργανισμού του Νοσοκομείου.

Βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κτηρίου Ν3 του Νοσοκομείου.

Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» ΝΠΔΔ-Νοσοκομειακή Μονάδα «Σισμανόγλειο»

Βιοπαθολογικό Τμήμα

151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής

FAX : 213 2058 602

e-mail : mikroviologiko@sismanoglio.gr

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΕΞ. ΚΛΗΣΗ 213 2058 ΧΧΧ

Γραφείο Διευθυντή

9754

Γραμματεία

9938

Γραφείο Γιατρών

9937

Γραφείο Τεχνολόγων

9762

Τμήμα Καλλιεργειών Κοινών Μικροβίων

9753

Τμήμα Αιμοκαλλιεργειών

9753

Τμήμα Παρασκευής Θρεπτικών Υλικών

9755

Τμήμα Ουροχημικό - Βιολογικών Υγρών

9757

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

9757

Γραφείο Ανοσολογικού Εργαστήριου

9949

Παραλαβή Δειγμάτων Ανοσολογικού

9764

Εργαστήριο Ανοσολογικού

9767

Εργαστήριο Ανοσοφθορισμού

9768

Εργαστήριο Φυματίωσης

9771 / 9769

Παρασκευαστήριο Φυματίωσης

9941

Το Βιοπαθολογικό Τμήμα εφημερεύει καθημερινά σε 24ωρη βάση, ενώ μετέχει του προγράμματος κύριας και καθημερινής εφημερίας του Νοσοκομείου.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προέλευση Δείγματος

Πρωινό ωράριο

(ΔΕ-ΠΑ)

Απογευματινό ωράριο

(ΔΕ-ΠΑ)

Πρωινό-Απογευματινό ωράριο

(ΣΑ-ΚΥ-ΑΡΓΙΕΣ)

Νυκτερινό ωράριο


 

Εξωτερικοί ασθενείς Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

08.00 – 13.00

----------

----------

---------

Εξωτερικοί ασθενείς Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Συνεχώς

Συνεχώς

Συνεχώς

Συνεχώς

Νοσηλευόμενοι ασθενείς

08.00 – 10.00

12.00 – 14.00

16.00 – 19.00

08.00 – 10.00

16.00 – 19.00

--------

Επείγουσες εξετάσεις νοσηλευόμενων ασθενών

Συνεννόηση με το Εργαστήριο

Συνεννόηση με το Εργαστήριο

Συνεννόηση με το Εργαστήριο

Συνεννόηση με το Εργαστήριο

Δείγματα για Εργαστήρια Αναφοράς ή και Δεύτερης Γνώμης

08.00 – 09.00

----------

----------

--------

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος


Προσωπικό Τμήματος

Προϊστάμενος Διευθυντής: Μαρτσούκου Μαρία
Ιατρικό Προσωπικό:

Σκαρμούτσου Ν.: Διευθυντής ΕΣΥ  
Βαλλιάνου Βασιλική: Διευθυντής ΕΣΥ  
Σταμούλος Κ.: Διευθυντής ΕΣΥ  
Μυλωνά Ευγενία :Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ  
Αδάμου Δήμητρα: Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ  
Νταρουίς Ιωσήφ: Επιμελητής Β΄ Επικουρικός  

Βιολόγοι: Βελέντζα Α.
Τεχνολόγοι/Παρασκευαστές:
Γκόλιας Γ., Ζερβογιάννη Α., Θεοδώρου Λ., Κασκαβέλη Π., Λιάκου Ε., Μάρη Κ., Μεταλληνού Α., Μπελεχρή Κ.,  Μπουτσικάκη Ι.,  Οργκότσκα Έ., Πούλος Θ. , Τριανταφύλλου Ι.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος


Οδηγός Διαχείρισης Βιολογικών Δειγμάτων

Η προ αναλυτική φάση περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες, που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, επειδή λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη (π.χ. Κλινικό Τμήμα, Εξωτερικά Ιατρεία) και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές του 24ωρου. Κλασικά η προ αναλυτική φάση περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη στιγμή που υποβάλλεται αίτηση στο Εργαστήριο για πραγματοποίηση μιας εξέτασης μέχρι τη στιγμή που το δείγμα είναι έτοιμο για ανάλυση. Σε αυτό το στάδιο όμως μπορεί να συμβαίνουν λανθασμένοι χειρισμοί που επηρεάζουν αργότερα την αναλυτική και την μετα αναλυτική φάση της εξέτασης.

Οι κύριες διαδικασίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην προ αναλυτική φάση είναι η επιλογή της εξέτασης, η προετοιμασία του ασθενή και η προετοιμασία των επαγγελματιών υγείας για τη λήψη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για καταβίβαση ("Download") του «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ Οδηγού Διαχείρισης Βιολογικών Δειγμάτων (2019)» (σε μορφή αρχείου τύπου pdf)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για καταβίβαση ("Download") του «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ Οδηγού Διαχείρισης Βιολογικών Δειγμάτων (2013)» (σε μορφή αρχείου τύπου pdf)

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος


Βασικές Οδηγίες για την προετοιμασία των ασθενών, τη λήψη, την αποθήκευση και τη
μεταφορά των δειγμάτων στο Εργαστήριο / Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βασικές Οδηγίες για την προετοιμασία των ασθενών, τη λήψη, την αποθήκευση και τη μεταφορά των δειγμάτων στο Εργαστήριο:

Βασικές προφυλάξεις:

 1. Πλύσιμο χεριών πριν και μετά τη φροντίδα του ασθενή καθώς και πριν και μετά τη χρήση γαντιών. Αντισηψία χεριών με αλκοολούχο διάλυμα, όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα.

 2. Χρήση γαντιών πριν την επαφή με βιολογικά υγρά ή βλεννογόνους του ασθενή.

 3. Χρήση μάσκας ή προστατευτικών γυαλιών όταν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών υγρών.

 4. Χρήση μπλούζας για προστασία του δέρματος και των ενδυμάτων όταν κατά τη φροντίδα του ασθενή υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης βιολογικών υγρών.

 5. Χρήση κατάλληλου απολυμαντικού αμέσως όταν δημιουργηθούν μολυσματικά σταγονίδια και πριν απορριφθούν τα γάντια.

 6. Απόρριψη αιχμηρών αντικειμένων στους κατάλληλους περιέκτες. Αποφυγή τραυματισμού κατά τη χρήση αυτών.

 7. Απόρριψη χρησιμοποιημένων υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες απόρριψης νοσοκομειακών αποβλήτων.

Χρήσιμα Σύνδεσμοι (Links):

https://eody.gov.gr

http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

http://www.who.int/en/
 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος


Διενεργούμενες Εξετάσεις

Βιολογικά Υγρά

Γενική εξέταση ούρων

Εξέταση ούρων για ερυθρά αιμοσφαίρια σπειραματικής προέλευσης

Γενική Ε.Ν.Υ

Γενική Πλευριτικού Υγρού

Γενική Περιτοναϊκού / Ασκιτικού Υγρού

Γενική Περικαρδιακού Υγρού

Γενική Αρθρικού Υγρού

Γενική Εξέταση κοπράνων

Παρασιτολογική εξέταση Κοπράνων

Εξέταση κοπράνων για άπεπτα στοιχεία (ουδέτερο λίπος, άμυλο, μυϊκές ίνες)

Αιμοσφαιρίνη κοπράνων

Σπερμοδιάγραμμα

Αναζήτηση αγκίστρων εχινοκόκκου σε κλινικά δείγματα

Αναζήτηση λιποσφαιρίων σε αναπνευστικά δείγματα

Αναζήτηση λιποσφαισφαιρίων σε ούρα

Ηωσινόφιλα πτυέλων

Τμήμα Καλλιεργειών

Για κοινά μικρόβια και μύκητες καλλιεργούνται τα εξής κλινικά δείγματα: Αίμα, ενδαγγειακοί καθετήρες, μυελός των οστών, ούρα, φαρυγγικό επίχρισμα, ωτικό επίχρισμα /έκκριμα, πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις, BronchoAlveolarLavage-BAL, προστατευμένη βούρτσα, βιολογικά υγρά ( ΕΝΥ, πλευριτικό, περικαρδιακό, αρθρικό, ασκιτικό) πύον από τραύματα/αποστήματα/παραρρινίους κόλπους, υγρά από έλκη, τεμάχια ιστών, κολπικό, τραχηλικό, ουρηθρικό, προστατικό, σπέρμα, κόπρανα, pig tails, ρινικό επίχρισμα για φορεία MRSA & GAS, φαρυγγικό για φορεία N.meningitidis, προϊόντα τράπεζας αίματος.

Σε περίπτωση απομόνωσης μικροοργανισμών, ακολουθεί έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά και προσδιορισμός μηχανισμών αντοχής , όπου χρειάζεται.

Για μυκοβακτηρίδια καλλιεργούνται τα εξής κλινικά δείγματα: Αίμα, μυελός των οστών, ούρα, πτύελα, βρογχικές εκκρίσεις, BAL, προστατευμένη βούρτσα, βιολογικά υγρά (πλευριτικό, γαστρικό, περικαρδιακό, αρθρικό, ασκιτικό), πύον από τραύματα/αποστήματα, υγρά από έλκη, τεμάχια ιστών.

Ορολογικές / Ανοσολογικές (ανίχνευση Αντισωμάτων/ αντιγόνων)

ASTO

RA TEST

IgG

IgA

IgM

IgE

C3

C4

κ αλύσεις (ορός)

λ αλύσεις ( ορός)

Free K (ορός)

Free K (ούρα)

Free λ (ορός)

Free λ (ούρα)

Free K (ούρα) 24ωρου

Free λ (ούρα) 24ώρου

Β2 μικροσφαιρίνη

Αντισώματα

Mycoplasma pneumonia IgG, IgM

Chlamydia pneumonia IgG, IgM

CMV IgG, IgM

EBV IgG, IgM

HSV 1+2 IgG, IgM

COXSACKIE IgG, IgM

ECHO viruses IgG, IgM

PARVO B19 virus IgG, IgM

Toxoplasma gondii IgG, IgM

Rickettsia sp. IgG, IgM

Αντίδραση Whright

Αντίδραση RPR

Monotest

Αυτοαντισώματα

Αντισώματα έναντι μιτοχονδρίων (AMA)

Αντισώματα έναντι λείων μυϊκών ινών (ASMA)

Αντισώματα έναντι των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (APCA)

Αντισώματα έναντι Κυκλικού Κιτρουλλιωμένου Πεπτιδίου (CCP)

Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης (GBM)

Αντιπυρηνικά (ΑΝΑ)

Screening ENA

Profile ENA

Αντισώματα διπλής έλικας DNA (Ant-ds-DNA)

P-ANCA

C-ANCA

Αντιγόνα

Chlamydia trachomatis (ουρηθρικό, τραχηλικό)

S.pneumoniae (ούρα)

L.pneumophila (ούρα)

β-HCG (test κυήσεως, ούρα)

Τοξίνη Α+Β και Αg C .difficile (κόπρανα)

Cryptococcus neoformans (ΕΝΥ, ορός)

Pneumocystis jirovecii (BAL,βρογχικές εκκρίσεις προκλητά πτύελα)

Group A Streptococcus

μικροβιακά αντιγόνα ΕΝΥ

SARS-CoV-2

Διάφορα

Μέτρηση υποπληθυσμών Τ-λεμφοκυττάρων (CD3/CD4/CD8) με κυτταρομετρία ροής


Μοριακές εξετάσεις

Άμεση ανίχνευση MTB complex (REAL TIME PCR)

Tαυτοποίηση μυκοβακτηριδίων από καλλιεργήματα (ανάστροφος υβριδισμός)

Ανίχνευση γονιδίων αντοχής MTB complex στην INH ,RIF (ανάστροφος υβριδισμός)

Ανίχνευση ιών Influenza A, B και RSV

Ανίχνευση SARS-CoV-2


 Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος


Γενικές Οδηγίες

Όσον αφορά στο κόστος κάθε εξέτασης: η πλειονότητα των εξετάσεων είναι κοστολογημένες και εμπεριέχονται στα ισχύοντα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος


Στοιχεία Εργαστηρίου Φυματίωσης

Κατά το διάστημα 2007- 2015 πραγματοποιήθηκαν ~ 27.000 εξετάσεις στο Εργαστήριο της Φυματίωσης (αναπνευστικά δείγματα,ούρα,ιστοί). Στον πίνακα αναφέρεται η διαχρονική απομόνωση των στελεχών ΜTb complex και οι αντοχές στα βασικά αντιφυματικά φάρμακα.

Διαχρονική απομόνωση M. tb complex 2007-2012

Έτος

Απομονώσεις

INHR

RIFR

MDR

XDR

2007

49

1

0

1

0

2008

33

0

0

0

0

2009

32

0

0

1

0

2010

31

0

0

0

0

2011

36

2

0

0

1

2012

28

1

0

1

0

2013

29

3

0

1

0

2014

23

6

0

1

0

2015

20

2

0

0

0

Σύνολο

281

15

0

5

1

Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος


Εκπαίδευση και Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Βιοπαθολογικό Τμήμα χορηγεί πλήρη ιατρική ειδικότητα Βιοπαθολογίας από το έτος 1985. Η εκπαίδευση προς τους ειδικευόμενους γιατρούς ήταν και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ιατρικής ειδικότητας της Βιοπαθολογίας. Υλοποιείται δε καθημερινά από εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στους πάγκους εργασίας, καθώς και σε προγραμματισμένα εβδομαδιαία μαθήματα. Σχετικά προγράμματα υπάρχουν αρχειοθετημένα στη Γραμματεία του τμήματος και κατατιθέμενα στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Μαθήματα Βιοπαθολογικού (Μικροβιολογικού) Τμήματος 2019-2020

Tα μαθήματα θα γίνονται 8:30-9:30 π.μ., στο γραφείο των ιατρών του Βιοπαθολογικού Τμήματος (δωμ. 32)

Ηµεροµηνία 

Θέµα 

Οµιλητές 

22/10/2019 Από τον Ιό του Δυτικού Νείλου στον Ιό της Γρίπης Μαρία Μαρτσούκου

Μαρία Μασουρίδη

30/10/2019 Διαχείριση αποβλήτων στο εργαστήριο Γιώργος Καντεράκης
13/11/2019 και 19/11/2019 Γενική εξέταση ούρων:

α) Διαχείριση δείγματος

β) Βιοχημική εξέταση

γ) Μικροσκοπική εξέταση 

Γρηγόρης Γκόλιας

Ιωσήφ Νταρουίς

4/12/2019 Κυστική Νόσος Ι:

Παθογένεια-Κλινική Εικόνα

Θεοφανώ Παναγέα
17/12/2019 Κυστική Νόσος ΙΙ:

Μικροβιολογική προσέγγιση

Θεοφανώ Παναγέα
14/1/2020 Αρθρικό υγρό Ιωσήφ Νταρουίς
30/1/2020 Εργαστηριακές µέθοδοι στην Ανοσολογία  Χρήστος Κανακάρης

Βασιλική Βαλλιάνου

19/2/2020 Αλγόριθμος διερεύνησης Αυτοάνοσων Νοσημάτων Χρήστος Κανακάρης

Βασιλική Βαλλιάνου

10/3/2020 Φυματίωση Ι:

Εργαστηριακή Διάγνωση με κλασσικές μεθόδους

Κατερίνα Βελέντζα

Κώστας Σταμούλος

18/3/2020 Φυματίωση ΙΙ:

Εργαστηριακή Διάγνωση με νεότερες μεθόδους 

Κατερίνα Βελέντζα

Κώστας Σταμούλος

2/4/2020 Βιβλιογραφική Ενημέρωση Δήμητρα Αδάμου
5/5/2020 Βιβλιογραφική Ενημέρωση Τζένη Μυλωνά
20/5/2019 Βιβλιογραφική Ενημέρωση Νικολέττα Σκαρμούτσου

Η Διευθύντρια

Μαρία Μαρτσούκου

 


Επιστροφή στα Περιεχόμενα της Σελίδας του Βιοπαθολογικού Τμήματος

Επιστροφή στον κύριο Διαδικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου