ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ιατρική


Ιατρική
Ιατρική
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ