Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διοικητικό Συμβούλιο


ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημοσθένους, Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»


© Πλήρης Συντήρηση, Επεμβάσεις Σχεδιασμού/Νέες Ενότητες (Υλοποίηση με ίδια μέσα): Προσωπικό Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Νοσοκομείου [2002-2022]