Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Τακτικά Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου


 1. Τσιαφάκη Ξανθή Συν/τρια, Δ/ντρια Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής, Πρόεδρος Επ. Συμβουλίου
 2. Βαλάκης Κων/νος, Δ/ντης Πνευμονολόγος Μ.Ε.Θ, Τακτικό Μέλος Ε.Σ
 3. Αμφιλοχίου Αναστασία, Δ/ντης Πνευμονολόγος, Τακτικό Μέλος Ε.Σ
 4. Ανδρούτσος Χρήστος, Επ. Α΄ Παιδοψυχιατρικού, Τακτικό μέλος Επ. Συμβουλίου
 5. Χατζηγεωργίου Αικατερίνη, Επ. Β΄ Παιδοψυχίατρος, Τακτικό μέλος Επ. Συμβουλίου
 6. Ζυγούρης Ελευθέριος, Ειδικευόμενος στη Πνευμονολογία–Φυματιολογία, Τακτικό μέλος Επ. Συμβουλίου
 7. Παπαδημητρίου Ιωάννα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Χημείας Βιοχημείας Βιολογίας
 8. Νασιόπουλος Κων/νος, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας–Ακτινολογίας
 9. Αγόρη Αγλαϊα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, Τακτικό μέλος Επ. Συμβουλίου


Αναπληρωματικά Μέλη Επιστημονικού Συμβουλίου


 1. Βελιμέζης Γεώργιος Συντ. Δ/ντής Β΄ Χειρουργικής κλινικής, Αναπληρωματικός Πρόεδρος Ε.Σ
 2. Μοντσενίγος Θωμάς Δ/ντης Παθολόγος, Αναπληρωματικό Μέλος Ε.Σ
 3. Ασημακοπούλου Θεοδώρα Δ/ντρια Αιματολόγος, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Σ
 4. Καίσαρης Ανδρέας Πνευμονολόγος Επ. Α΄ Μ.Ε.Θ Αναπληρωματικό μέλος Ε.Σ
 5. Καίκης Αριστείδης, Ειδικευόμενος στη Παθολογία, Αναπληρωματικό μέλος Επ. Συμβουλίου
 6. Κριεζή Φαίδρα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, Ψυχιατρικού Τμήματος, Αναπληρωματικό μέλος Επ. Συμβουλίου
 7. Μαστίκης Μιχαήλ, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Αναπληρωματικό μέλος Επ. Συμβουλίου
 8. Τζανή Αννα, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής, Αναπληρωματικό μέλος