Για τον ΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΚΟΙΝΟ] Για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ [για το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ] Για τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Ιατρική


Ιατρική
Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Η Καρδιολογική Κλινική βρίσκεται στον 1ο όροφο του παλαιού κτηρίου. Ανήκει στον Α΄Παθολογικό Τομέα (Διευθυντής: κ. Παπαφάνης Θεοφάνης) και περιλαμβάνει:
Στο Καρδιολογικό Τμήμα πραγματοποιούνται σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς:


Αναίμακτες διαγνωστικές πράξεις:
Διαθωρακικό ηχοκαρδιογράφημα, Διοισοφάγειο Ηχοκαρδιογράφημα Holter ,ρυθμού και πίεσης, Δοκιμασία κοπώσεως.


Επεμβατικές Διαγνωστικές Πράξεις:
Δεξιός Καθετηριασμός, Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.


Επεμβατικές Θεραπευτικές πράξεις:
Τοποθέτηση βηματοδοτών


Επίσης στο Καρδιολογικό Τμήμα λειτουργούν Υπερτασικό Ιατρείο, Λιπιδαιμικό Ιατρείο, Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Βηματοδοτικό Ιατρείο και σε καθημερινή βάση λειτουργεί Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο. Το ιατρικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής αποτελείται από τον Διευθυντή της Κλινικής,7 Αναπληρωτές Διευθυντές,1 Επιμελητή Α΄ και 8 ειδικευόμενους γιατρούς (στο Τμήμα μας δίνεται πλήρης ειδικότητα Καρδιολογίας).


Το Επιστημονικό Προσωπικό της Κλινικής συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά έργα, συνέδρια, ομιλίες ,Στρογγυλές Τράπεζες, δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά, παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών κλπ. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά μαθήματα των ειδικευομένων ιατρών.


Βασικός στόχος του Τμήματος είναι πάντοτε η πλήρης και γρήγορη εξυπηρέτηση ιατρική-νοσηλευτική των ασθενών και συγγενών τους και ως βασική προοπτική εχει θέσει την επιθυμία δημιουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, το οποίο κρίνεται απολύτως απαραίτητο για όλο το Νοσοκομείο.


Ιατρική